Đề+ĐA vào 10 Hưng Yên 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề+ĐA vào 10 Hưng Yên 2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
HƯNG YÊN NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi:TOÁN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề).
(Đề thi có 02 trang) Ngày thi :5 – 7- 2011

PHẦN A:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Từ câu 1 đến câu 8, hãy chọn phương án đúng và viết chứ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. Giá trị của biểu thức với () bắng:
A. B. C. D.
Câu 2. Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi
A. B. C. D.
Câu 3. Điểm M(-1; 2) thuộc đồ thị hàm số y= ax2 khi a bằng
A.2 B.4 C. -2 D. 0,5
Câu 4. Gọi S,P là tổng và tích các nghiệm của phương trình x2 + 8x -7 =0.Khi đó S + P bằng
A. -1 B. -15 C. 1 D. 15
Câu 5. Phương trình có nghiệm là
A. B. C. D.
Câu 6. Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng (d).Biết rằng (d) và đường tròn (O;R) không giao nhau, khoảng cách từ O đến (d) bằng 5.Khi đó
A. R 5 D. R 5
Câu 7. Tam giác ABC vuông tại A có AC = 3cm; AB = 4 cm.Khi đó sin B bằng
A. B. C. D.
Câu 8. Một hình nón có chiều cao h và đường kính đáy d.Thế tích của hình nón đó là
A. B. C. D.

PHẦN B:TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)
a) Rút gọn biểu thức
b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số và

Bài 2 (1 điểm) Một công ty vận tải điều một số xe tải đến kho hàng để chở 21 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 1 xe bị hỏng nên để chở hết lượng hàng đó, mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn so với dự định ban đầu.Hỏi lúc đầu công ty đã điều đến kho hàng bao nhiêu xe.Biết rằng khối lượng hàng chở ở mỗi xe là như nhau.

Bài 3. (1,5 điểm) Cho hệ phương trình

Giải hệ phương trình với m =2
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho x2- y2 < 4.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính R và một đường thẳng (d) cố định, (d) và đường tròn (O;R) không giao nhau.Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến đường thẳng (d), M là một điểm thay đổi trên (d) (M không trùng với H). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A,B là các tiếp điểm ).Dây cung AB cắt OH tại I.
Chứng minh năm điểm O, A, B, H, M cùng nằm trên một đường tròn.
Chứng minh IH.IO=IA.IB
Chứng mình khi M thay đổi trên (d) thì tích IA.IB không đổi
Bài 5. (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
với -1 < x < 1

——————–HẾT——————–
Họ và tên thí sinh:………………………………Chữ ký của giám thị:……………………

Số báo danh:……………………….Phòng thi số:……………………

HƯỚNG DẪN SO SÁNH ĐỐI CHIẾU ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 – HƯNG YÊN

PHẦN 1/ TRẮC NGHIỆM

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
D
C
A
B
C
A
B
D

PHẦN 2/ TỰ LUẬN

Bài 1a)
Rút gọn biểu thức

0,25 điểm

P = 4.2- 4 + 2 – 2
0,25 điểm

Hỏi và đáp