Đề+ĐA vào 10 chuyên Toán Long An_09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề+ĐA vào 10 chuyên Toán Long An_09-10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi : TOÁN hệ chuyên
Ngày thi : 10-7 2009
Thời gian : 150 phút ( không kể phát đề)

Câu 1 (2đ)
Rút gọn các biểu thức sau :
1) A = +
2) B = +

Câu 2 (2đ)
1) Giải hệ phương trình :
2) Giải phương trình :

Câu 3 (2đ)
Gọi đồ thị hàm số y = x là parabol (P), đồ thị của hàm số y = x – m là đường thẳng (d) .
Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt .
Khi (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B kí hiệu x và x lần lượt là hoành độ của A và B . Tìm các giá trị của m sao cho x + x = 1 .

Câu 4 (2đ)
Cho tam giác ABC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CA. Khẳng định S = 4S đúng hay sai ? tại sao ?
Cho đường tròn (T) có đường kính AB . Gọi C là điểm đối xứng với A qua B , PQ là một đường kính thay đổi của (T) khác đường kính AB. Đường thẳng CQ cắt đường thẳng PB ở điểm M . Khẳng định CQ = 2CM đúng hay sai ? tại sao ?

Câu 5 (2đ)
Cho hai số thực x , y thay đổi và thoả mãn điều kiện : 2x + 3y = 5 . Tìm x ,y để biểu thức P = 2x + 3y + 2 đạt giá trị nhỏ nhất . Tìm giá trị nhỏ nhất đó .
Cho t , y là hai số thực thoả mãn điều kiện : t + y + y – 5 – 4y + 7 = 0. Hãy tìm t , y .

Hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.