Đề+ĐA vào 10 chuyên Toán Gia Lai_09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề+ĐA vào 10 chuyên Toán Gia Lai_09-10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
GIA LAI Năm học 2009 – 2010
………………….. ……………………………………………
ĐỀ CHÍNH THỨC.
Môn thi: Toán ( Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian phát đề )

ĐỀ BÀI:
Câu 1: ( 1 điểm)
Tìm các số nguyên dương n sao cho n2 + 1 chia hết cho n + 1

Câu 2: ( 1,5 điểm)
Cho biểu thức A =
Rút gọn A.
Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 3: ( 1,5 điểm)
Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: x2 – 4x + 1 = 0. Tính x12 + x22, x13 + x23 và x15 + x25 ( không sử dụng máy tính cầm tay để tính).

Câu 4: ( 2 điểm)
Vẽ đồ thị của các hàm số và trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.
Chứng tỏ phương trình có một nghiệm duy nhất.

Câu 5: ( 1,5 điểm)
Một người dự định rào xung quanh một miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1.600m2, độ dài hai cạnh là x mét và y mét. Hai cạnh kề nhau rào bằng gạch, còn hai cạnh kia rào bằng đá. Mỗi mét rào bằng gạch giá 200.000 đồng, mỗi mét rào bằng đá giá 500.000 đồng.
Tính giá tiền dự định rào ( theo x và y).
Người ấy có 55 triệu đồng, hỏi số tiền ấy có đủ để rào không ?

Câu 6: ( 2,5 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O;R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. AO kéo dài cắt (O) tại M.
Chứng minh tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp và tứ giác BHCM là hình bình hành.
Chứng minh AO ( EF.
Chứng minh rằng: , trong đó SABC là diện tích tam giác ABC và p là chu vi của tam giác DEF.
…………Hết……….
Họ và tên: …………………………………; SBD………….; Phòng thi số:……………..
Chữ kí của giám thị 1:………………………; Chữ kí của giám thị 2:…………………

Hỏi và đáp