Đề+ĐA vào 10 Bình Định 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề+ĐA vào 10 Bình Định 2011-2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BÌNH ĐỊNH KHÓA NGÀY :29/06/2011
Đề chính thức Môn thi: Toán
Thời gian : 120 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 30/6/2011
Bài 1 (2điểm)
Giải hệ phương trình :
Cho hàm số y = ax + b.Tìm a và b biết rằng đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng y = -2x +3 và đi qua điểm M( 2;5)
Bài 2: (2điểm)
Cho phương trình (m là tham số)
a)Giải phương trình khi m = -5
b)Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
c)Tìm m sao cho phương trình đã cho có hai nghiêm x1, x2 thỏa mãn hệ thức
Bài 3 : (2điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và bình phương độ dài đường chéo gấp 5 lần chu vi.Tính diện tích hình chữ nhật
Bài 4: (3điểm)
Cho đường tròn tâm O, vẽ dây cung BC không đi qua tâm.Trên tia đối của tia BC lấy điểm M bất kì.Đường thẳng đi qua M cắt đường (O) lần lượt tại hai điểm N và P (N nằm giữa M và P) sao cho O năm bên trong góc PMC. Trên cung nhỏ NP lấy điểm A sao cho cung AN bằng cung AP.Hai dây cung AB,AC cắt NP lần lượt tại D và E.
a)Chứng minh tứ giác BDEC nội tiếp.
b) Chứng minh : MB.MC = MN.MP
c) Bán kính OA cắt NP tại K. Chứng minh:
Bài 5 (1điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: (với x 0

LỜI GIẢI
Bài 1 (2điểm) a) Giải hệ phương trình:

Vậy nghiệm hệ Pt:
b) Vì đồ thị h/s: y = ax + b // đt y = -2x + 3 . Nên: a = -2 và b3
Vậy h/s cần tìm: y = -2x + b ( Với b 3)
Vì đồ thị h/s y = -2x + b qua điểm M( 2; 5). Nên: 5 = -2. 2 + b ==> b = 9 ( 3. Thõa điều kiện)
Vậy Và h/s là: y = -2x + 9
Bài 2: (2điểm) Phương trình (m là tham số) (1)
a) Với m = -5: Pt (1) viết:
(a = 1; b = -8 ; c = -9 )
Ta có: a – b + c = 1 – (- 8) + (- 9) = 0 ==>Pt có 2 nghiệm phân biệt: x 1 = – 1; x 2 = 9
b) Pt: ( 1)
( a = 1 ; b’ = m + 1 ; c = m – 4 )
với mọi m (Do vơi mọi m)
==>Pt có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
c) Pt (1) có với mọi m ==>Pt (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m.
Theo Viets có: x1 + x2 = – 2(m +1)
x1. x2 = m – 4.
Ta có:

Bài 3 : (2điểm)
Gọi x (m) là chiều rộng hcn (x > 0 )
Chiều dài hcn là: x + 6 (m)
Bình phương độ dài đường chéo hcn là: x2 + (x + 6)2 (m2).
Chu vi hcn là: 2(x + x + 6) = 2( 2x + 6) (m).
Ta có Pt: x2 + (x + 6)2 = 10( 2x + 6)
x2 – 4x – 12 = 0 ( a = 1; b’ = – 2 ; c = -12 )
= (-2)2 -1.(-12) 16 >0 ; . Pt có hai nghiệm phân biệt:
( >0 Thõa ĐK) ( < 0 Loại)
TL: Chiều rộng hcn: 6 m
Chiều dài hcn : 12m
Diện tích hcn : 6x 12 = 72 (m2)
Bài 4: (3điểm)
a)Chứng minh tứ giác BDEC nội tiếp:
Xét đường tròn (O) có:
(Góc có đỉnh nằm trong đường tròn)
Mà:
==>
Vì: ( DoM

Hỏi và đáp