Đề+ĐA Văn thi thử vào 10 (Nhân Nghĩa) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề+ĐA Văn thi thử vào 10 (Nhân Nghĩa), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân
Trường THCS Nhân Nghĩa ĐỀ THI VÀO 10
MÔN TOÁN
(thời gian làm bài 120 phút)
Năm học 2012 – 2013

Bài 1(1,5 điểm) Cho hai biểu thức
Rút gọn A
Tìm x để A = B

Bài 2(2 điểm) Cho hai đường thẳng y =(m + 1)x + 2(d1) và y = 2x + 1(d2)
Tìm m để (d1) đi qua điểm A (- 1; ); với m tìm được hãy xác định tọa độ giao điểm của (d1) và (d2)
Tìm m để (d1) cắt (d2) tại một điểm thuộc parabol y = – x2
Bài 3(1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
3×2 – 7x + 4 = 0

Bài 4 (4 điểm)Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R, C là điểm chính giữa của cung AB. Trên cung AC lấy điểm F bất kì. Trên dây BF lấy điểm E sao cho
BE = AF
chứng minh AFC = BEC
chứng minh EFC vuông cân
D là giao điểm của đường thẳng AC với tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn. Đường thẳng AE cắt nửa đường tròn tại M, cắt BD tại N.
Chứng minh tứ giác CMND nội tiếp
d) Khi F di chuyển trên cung AC thì E di chuyển trên đường nào?

Bài 5(1 điểm) Tìm tất cả các cặp số (x;y) thỏa mãn phương trình
=0

HẾT

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1(1,5 đ)
0,75 đ
0,75 đ
Bài 2(2 đ)
a)Tìm m 0,5 đ
xác định tọa độ giao điểm 0,75 đ
b)0,75 đ
Bài 3 (1,5 đ)
0,5 đ
1 đ
ĐKXĐ 0,25 Đ
Tìm x 0,5 đ
Kết luận 0,25 đ
Bài 4 (4 đ)
Vẽ hình 0,25 đ
a)1 đ
b)1 đ
c)1 đ
d)0,75 đ
Bài 5 (1 đ)

Hỏi và đáp