De+Da TS10 TPH 2008-2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De+Da TS10 TPH 2008-2009, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục và đào tạo Kì THI TUYểN SINH LớP 10 thpt
Thừa Thiên Huế Khóa ngày 20.6.2008
Đề chính thức Môn: TOáN
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1: (2,0 điểm)
Tìm biết:
Rút gọn biểu thức:
Không sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính giá trị biểu thức: .
Bài 2: (1,5 điểm)
Tìm giá trị của để hai đường thẳng và song song với nhau.
Biết đường cong trong Hình 1 là một parabol Tính hệ số và tìm tọa độ các điểm thuộc parabol có tung độ
Bài 3: (2,5 điểm)
Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 900 m2 và chu vi 122 m. Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn.
Cho phương trình Với giá trị nào của thì phương trình có nghiệm ? Khi đó hãy tính theo tổng các lập phương hai nghiệm của phương trình.
Bài 4: (2,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định, đường kính CD di động (hai đường thẳng AB và CD không trùng nhau). Tiếp tuyến của (O) tại B cắt các đường thẳng AC và AD lần lượt tại E và F.
Chứng minh .
Chứng minh CEFD là tứ giác nội tiếp.
Gọi I là trung điểm của EF và K là giao điểm của AI và CD. Chứng minh rằng khi CD di động thì K chạy trên một đường cố định.
Bài 5: (1,5 điểm)
Cho nửa hình tròn đường kính DE và tam giác ABC vuông tại A. Biết và (Hình 2).
Khi cho toàn bộ hình vẽ quay một vòng quanh DE thì nửa hình tròn tạo thành hình (S1) và tam giác ABC tạo thành hình (S2). Hãy mô tả các hình (S1) và (S2). Tính thể tích phần của hình (S1) nằm bên ngoài hình (S2).
Hết
SBD thí sinh:………………………….. Chữ ký của GT 1:……………………………………….. Sở Giáo dục và đào tạo Kỳ THI TUYểN SINH LớP 10 thpt
Thừa Thiên Huế Môn: TOáN – Khóa ngày: 20/6/2008
Đề chính thức Đáp án và thang điểm
Bài
ý
Nội dung
Điểm

1

2,0

1.a
Điều kiện: khi đó:

0,25

0,25

1.b
A1 = =
A2 = = =
A = = (x >0; x ≠ 1)
0,25

0,25

0,25

1.c
+ Biến đổi :
+
+
0,25

0,25

0,25

2

1,50

2.a
+ Để hai đường thẳng và song song với nhau thì:

0,50

0,25

2.b
+ Từ Hình 1, ta có parabol đi qua điểm nên:

+ Gọi điểm trên parabol có tung độ là ta có:

Vậy có 2 điểm trên parabol có tung độ bằng là:

0,25

0,25

0,25

3

2,5

3.a
Gọi x (m), y (m) là hai kích thước của hình chữ nhật
Theo giả thiết ta có:

Do đó x và y là hai nghiệm của phương trình: .
Giải phương trình ta được hai nghiệm .
Các giá trị 25 và 36 là thích hợp.
Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 36m và chiều rộng là 25m.
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

3.b
(1)
+ Để phương trình (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.