De+Da TS10 chuyen tin QHH 2008-2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về De+Da TS10 chuyen tin QHH 2008-2009, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục và đào tạo Kỳ THI TUYểN SINH LớP 10 chuyên Tin QuốC HọC
Thừa Thiên Huế Môn: TOáN – Năm học 2008-2009
Đề chính thức Thời gian làm bài: 150 phút
Đề gồm 02 trang

Bài 1: (1,5 điểm)
Cho biểu thức
Tìm để biểu thức có nghĩa và rút gọn
Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của khi
Bài 2: (1,5 điểm)
Giải hệ phương trình:
Bài 3: (2,0 điểm)
Hai bác nông dân đem trứng ra chợ bán với tổng số trứng của hai người là 100 quả. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được 90 000 đồng”. Người kia nói: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của chị thì tôi chỉ bán được 40 000 đồng thôi”. Hỏi mỗi người có bao nhiêu trứng và giá bán mỗi quả trứng của mỗi người là bao nhiêu ?
Bài 4: (3,0 điểm)
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó và điểm D ở ngoài đường thẳng AB sao cho Chứng minh rằng AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
Dựng một tam giác EFG, biết FG = 6 cm, và diện tích của tam giác EFG bằng 12 cm2.
Một chiếc cầu được thiết kế như hình dưới đây có độ dài đoạn PQ = 32m, chiều cao MH = 4m. Biết rằng là cung của một đường tròn. Hãy tính độ dài cung (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

5: (2,0 điểm)
Trong bảng sau (gồm nhiều dòng và nhiều cột), mỗi ô (được xác định vị trí bởi số thứ tự dòng và số thứ tự cột) chứa một giá trị số theo quy tắc sau:

 
1
2
3
4
5

1
2008
2007
2006
2005
2004

2
2007
2005
2003
2001
1999

3
2006
2003
2000
1997
1994

4
2005
2001
1997
1993
1989

5
2004
1999
1994
1989
1984


– Dòng 1 bắt đầu bởi ô có giá trị 2008. Tiếp theo, ô trong cột có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột trừ đi 1.
– Dòng 2 bắt đầu bởi ô có giá trị 2007. Tiếp theo, ô trong cột có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột trừ đi 2.
– Dòng 3 bắt đầu bởi ô có giá trị 2006. Tiếp theo, ô trong cột có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột trừ đi 3.
– Cứ thế tiếp tục cho các dòng còn lại.
Tìm giá trị của số chứa trong ô ở dòng 10, cột 20.
Tìm các ô chứa số có giá trị 0 trong bảng. Giải thích cách tìm.

Hết

SBD thí sinh: …………… Chữ ký GT1: …………………………..Sở Giáo dục và đào tạo Kỳ THI TUYểN SINH LớP 10 chuyên tin QUỐC HỌC
Thừa Thiên Huế Môn: TOáN – Năm học 2008-2009
Đề chính thức Đáp án và thang điểm
Bài
ý
Nội dung
Điểm

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.