Đề+ĐA Toán vào 10 tỉnh Ninh Bình 2010 – 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề+ĐA Toán vào 10 tỉnh Ninh Bình 2010 – 2011, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu1:
ĐS:
a) x = 1,5
b) x ≥ 5
c) A = 2
Câu 2:
a) Với m = 2 phương trình có nghiệm là (x; y) = (1; 1)
b) Với mọi m phương trình có nghiệm:
Vì Theo đề bài y = 2x nên ta tìm được m = 1.
Câu 3:
Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là x; y (m; x; y >0; y > x)
Ta có hệ phương trình:
Giải hệ phương trình và đối chiếu với điều kiện ta được .
Vậy chiều dài: 30m; chiều rộng: 12m.
Câu 4 ( 3điểm)
Hình vẽ

a) Ta có AD, CE là các đường cao của tam giác ABC
AD BC, CE AB
HDB = 900, HEB=900
HDB + HEB= 900+900= 1800
Mà và ở vị trí đối diện
Vậy tứ giác EHDB nội tiếp (dhnb)
b) Ta có
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
AB AM, BC CM
AM//HC( cùng AB); CM//HA(cùng CB)
Tứ giác AHCM là hình bình hành (dhnb)
c) Tứ giác EHDB nội tiếp (ý a)

Chứng minh tứ giác AEDC nội tiếp
(cùng bù EDC)
Mà (hai góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ BC)
lại có

(vì vuông tại E, )
Mặt khác
BH = BO.
Gợi ý câu 5:
Ta có:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.