Đề+ĐA Toán thi thử vào 10 (Xuân Khê) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề+ĐA Toán thi thử vào 10 (Xuân Khê), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề và đáp án : môn toán
lớp 9 thi vào cấp III
(năm học : 2011-2012)

Bài 1 ( 2.0 điểm )
Câu 1 ( 0.75đ) : Rút gọn: .
Câu 2 ( 1.25đ ) : Cho biểu thức : .
a. Rút gọn .
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Bài 2 (1.5 điểm )
Giải phương trình : .
Bài 3 (2 điểm ) Cho hàm số
a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b. Cho điểm M thuộc (P) ; M có hoành độ bằng 1. Đường thẳng d tiếp xúc với (P) tại M. Đường thẳng d’ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4, d’ // d, d’cắt (P) tại hai điểm A và B. Tính diện tích tam giác MAB.
Bài 4 (1.0 điểm )
Cho phương trình : x2 – 2mx + 1 = 0 có hai nghiệm x1 ; x 2 (với m là tham số ). Tìm m để biểu thức .

.
Bài 5 (3.5điểm )
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O ; R) ; AB 0 ; x2 > 0 .
0.25

0.25
Bình phương hai vế được phương trình : 8m2 – 9m + 1 = 0
0.25

Bài 5 (3.5 điểm )
Hình vẽ 2 câu a,b 0.50

a) Chứng minh . (1 đ)
Chứng minh ΔSAB ΔSBC (0.5đ)
Suy ra : Hay : 0.5
b)Chứng minh : .(1đ)
Chứng minh SK BM ( tại H ) 0.25
Chứng minh 0.25
Chứng minh . Suy ra tứ giác SBKM nội tiếp 0.25
Từ đó được : ( cựng chắn cung KM ) 0.25

Hỏi và đáp