Đề+ĐA Toán thi thử vào 10 (Đạo Lý ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề+ĐA Toán thi thử vào 10 (Đạo Lý ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng G D&Đ T huyện lý nhân
Trường THCS Đạo Lý
—–(——–
Đề kiểm tra Môn toán -ôn thi vào lớp 10 -THPT
NĂM HỌC 2009 – 2010
Thời gian làm bài : 120 phút
(không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (2,0 điểm)

a)Giải phương trình: x4+ 3×2 – 4 = 0

b)Giải hệ phương trình: 3x – 2y = 4
2x + y = 5
c)Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): (k là tham số) và parabol (P): .
1. Khi , hãy tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P);
2. Chứng minh rằng với bất kỳ giá trị nào của k thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt;
3. Gọi y1; y2 là tung độ các giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P). Tìm k sao cho: .

Bài 3. (2,0điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một ca nô chuyển động xuôi dòng từ bến A đến bến B sau đó chuyển động ngược dòng từ B về A hết tổng thời gian là 5 giờ . Biết quãng đường sông từ A đến B dài 60 km và vận tốc dòng nước là 5 km/h . Tính vận tốc riêng của ca nô (Vận tốc của ca nô khi nước đứng yên )

Bài 4. (3,0 điểm)
Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA , MB đến đường tròn (O;R) ( A; B là hai tiếp điểm).
Chứng minh MAOB là tứ giác nội tiếp.
Tính diện tích tam giác AMB nếu cho OM = 5cm và R = 3 cm.
Kẻ tia Mx nằm trong cắt đường tròn (O;R) tại hai điểm C và D ( C nằm giữa M và D ).
Gọi E là giao điểm của AB và OM. Chứng minh rằng EA là tia phân giác của .

Bài 5. (1,0 điểm)
Cho hệ phương trình: (m là tham số)
2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x;y) thoả mãn: 2x+y(3.
———————- Hết ———————-
Đáp án
Bài 1 :
Đặt x2=t (t≥0).Ta có pt: t2+ 3t -4 =0 .Ta có a+b+c =0 nên t1=1(T/m) : t2= -4 (Loại)
nên x1 = 1 ; x2 = -1
b) 3x – 2y = 4
2x + y = 5
3x – 2y = 4 7x = 14 x = 2

a)

=

=

= 10

4x + 2y = 5 2x + y = 5 y = 1
Câu 2
Nội dung

1.
(1,0đ)
Với k = (2 ta có đường thẳng (d): y = (3x + 4

Khi đó phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) là:
x2 = (3x + 4
( x2 + 3x ( 4 = 0

Do a + b + c = 1 + 3 ( 4 = 0 nên phương trình có 2 nghiệm: x = 1; x = ( 4
Với x = 1 có y = 1
Với x = (4 có y = 16

Vậy khi k = (2 đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm có toạ độ là (1; 1); ((4; 16)

2.
(0,5đ)
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) là:
x2 = (k ( 1)x + 4
( x2 ( (k ( 1

Hỏi và đáp