Đề+ĐA thi HK2_Toán 9 (Trà My) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề+ĐA thi HK2_Toán 9 (Trà My), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG THCS-BTCX TRÀ DON

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 9
NĂM HỌC 2011-2012

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Hệ PT bậc nhất 2 ẩn
Nhận biết nghiệm hệ PT
Biết giải hệ PT một cách thành thạo

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
1
10%

3
1,5
15%

Chủ đề 2
Phương trình bậc hai
Nhận biết, phương trình bậc hai, tổng và tích 2 nghiệm PT thông qua Vi-ét
Biết XĐ giá trị của HS y = ax2 (a0), phương trình bậc hai

Vận dụng đặt ẩn phụ để giải PT trùng phương.
Tìm ĐK PT có nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

2
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
6
3
30%

Chủ đề 3
Đường tròn
Nhận biết được số đo của cung tròn, độ dài cung tròn

Quan hệ đường kính và dây cung, so sánh hai cung.
Chứng minh tứ giác nội tiếp, giải bài toán liên quan. Vận dụng kt 2 tam giác đồng dạng để c/m đẳng thức tích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%

2
0,5
5%

1
0,25
2,5%
3
3
30%

9
4,5
45%

Chủ đề 4
Giải bài toán bằng cách lập PT

Biết giải bài toán bằng cách lập PT.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7
1,75
17,5%
5
2
20%
7
6,25
62,5%
19
10
100%

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG THCS-BTCX TRÀ DON
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN :TOÁN – KHỐI 9
Năm học: 2011 – 2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Trong các cặp số sau đây, cặp số nào là nghiệm của phương trình 3x + 5y = –3?
A. (–2; 1) B. (0; –1) C. (–1; 0) D. (1; 0)
Câu 2. Cho đường tròn (O; 2cm), độ dài cung 600 của đường tròn này là:
A. cm. B. cm C. cm D. cm.

Câu 3: Nghiệm của hệ phương trình là:
A.(2;1) B.( 3;1) C(1;3) D.(3; -1)

Câu 4: Đường kính vuông góc với một dây cung thì:
A. Đi qua trung điểm của dây cung ấy. B. không đi qua trung điểm của dây cung ấy

Câu 5: Phương trình x2 – 7x – 8 = 0. có tổng hai nghiệm là:
A.8 B.-7 C.7 D.3,5
Câu 6: Cho hình vẽ:

Số đo của cung bằng:

A. 600 B. 700

C. 1200 D.1300

Câu 7:
Phương trình của parabol có đỉnh tại gốc tọa độ và đi qua điểm ( – 1 ; 3 ) là:
A. y = x2 B. y = – x2 C. y = -3×2 D. y = 3×2
Câu 8:
Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có = 500

Hỏi và đáp