Đề+ĐA thi HK2_Toán 9 (Tân Bình) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề+ĐA thi HK2_Toán 9 (Tân Bình), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN TOÁN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

Bài 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau :
a) (1đ)
b) (1đ)
c) (1đ)
Bài 2: Cho parabol (P) : và đường thẳng (d) :
a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ. (1đ)
b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tinh. (0.75đ)
Bài 3: Cho phương trình: (x là ẩn số)
Chứng minh phương trình trên luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. (0.75đ)
Tìm tổng và tích hai nghiệm của phương trình trên theo m (0.5đ)
Gọi là hai nghiệm của phương trình. Tìm m đđể: (0.5đ)
Bài 4: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Từ A vẽ tiếp tuyến Ax với (O) ( A là tiếp điểm). Trên tia Ax lấy điểm C sao cho AC = 2R. Qua C vẽ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm D và E ( D nằm giữa C và E; đường thẳng này cũng cắt đoạn thẳng OB). Gọi H là trung điểm đoạn thẳng DE
a) Chứng minh: (1đ)
b) Chứng minh: tứ giác AOHC nội tiếp (1đ)
c) Đoạn thẳng CB cắt đường tròn (O) tại K. Tính số đo góc AOK và diện tích hình quạt AOK theo R và ð (1đ)
d) Đường thẳng CO cắt tia BD, tia BE lần lượt tại M và N. Chứng minh: O là trung điểm đoạn thẳng MN. (0.5đ)

HẾT

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN – LỚP 9 – HKII 11-12
Bài 1: Giải các phương trình :
a)
( ;  😉

Vì nên phương trên có 2 nghiệm phân biệt:

b)
Đặt
Ta được:
Giải ra ta được :
( loại) ; (nhận)
Với thì
Vậy phương trình ban đầu có 2 nghiệm:

c)

. . . . . . . . . . . . . . .

Vậy : ( x = 6 ; y = 8 )

Bài 2:
(P) :
Lập bảng giá trị đúng (0.5đ)
x -2 -1 0 1 2

2 0 2
Vẽ đúng (P) (0.5đ)
(P) :
(d) :
Phương trình hoành độ giao điểm giữa (P) và (d) là:
(0.25đ)
Giải ra ta tìm được : tọa độ giao điểm giữa (P) và (d) là: (-2; 2) và (4; 8) (0.5đ)

Bài 3 : Cho phương trình :
a) ( ;  😉
Ta có :

Vậy phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. (0.25đ)
b) Tính tổng và tích của hai nghiệm theo m.
Ta có :
(0.25đ)
(0.25đ)
c) Ta có :

Thay và
Ta có:

Giải ra ta được: ;
Vậy: ………

Bài 4:

a) Chứng minh (CDA ( (CAE (g-g)

(

b) Chứng minh
Xét tứ giác AOHC có :
( cmt)
( T/c tiếp tuyến)
(
( Tứ giác AOHC nội tiếp
( tổng hai góc đối diện bằng 1800) (1đ)

c) Sđ (0.5đ)

SquạtAOK = ( đvdt) (0.5đ)

d) Từ E vẽ đường thẳng song song với MN cắt cạnh AB tại I và cắt cạnh BD tại F.
Vì tứ giác AOHC nội tiếp (cmt)
(
Mà (So

Hỏi và đáp