Đề+ĐA thi HK2_Toán 9 (Mường Cơi-Phú Yên) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề+ĐA thi HK2_Toán 9 (Mường Cơi-Phú Yên), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN PHÙ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MƯỜNG CƠI
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN 9
TG: 90 Phút
Năm học: 2011 – 2012

A. MA TRẬN ĐỀ:

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu

Vận Dụng

Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Vận dụng được hai phương pháp giải hệ 2 PT bậc nhất 2 ẩn: Phương pháp cộng đại số và phương pháp thế.(C1)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %

1
1,5
15%

2
1,5
15 %

2. Hàm số y = ax2
(a 0)

Hiểu tính chất của HS bậc hai
y = ax2 (a 0)
(C3)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10 %

3. Phương trình bậc hai một ẩn
Nhận biết PT bậc hai một ẩn. Xác định được hệ số của mỗi PT
(C2)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
1
1
10%

1
1
10 %

4. Hệ thức Vi – ét và ứng dụng.

Hiểu được định lí Vi- ét.
(C4)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

– Biết cách chuyển BT có lời văn sang BT giải PT bậc hai một ẩn.
– Vận dụng được các bước giải BT bằng cách lập PT bậc hai.
(C5)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %

1
2
20%

1
2
20 %

6. Góc với đường tròn

Biết vẽ hình, ghi GT, KL cho bài tập hình.

Vận dụng các định lí, hệ quả để chứng minh hình.
(C7)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %

1/2
0,5
5%

1/2
1,5
15%
1
2
20 %

7. Hình trụ, hình nón, hình cầu.
– Nhận biết được hình trụ, hình nón, hình cầu. Nhận biết các yếu tố đường sinh, chiều cao, bán kính của các hình.
– Biết công thức diện tích xung quanh, thể tích các hình trên.
(C6)

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
1
1,5
15%

1
1,5
15 %

T/s câu
T/s điểm
Tỉ lệ %
2
2,5
25%
2,5
2,5
25%
2,5
5
50%
10
10
100%

B. ĐỀ BÀI
ĐỀ SỐ 1:

Câu 1: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình:

Câu 2: (1 điểm) Cho các phương trình:
a) x2 + 3x – 4 = 0
b) x3 + 2x + 5 = 0
c) -3×2 + = 0
Phương trình nào là phương trình bậc hai ? Xác định các hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc hai đó?
Câu 3: (1 điểm)
Cho hàm số y = 2×2. Hàm số đồng biến khi nào ? nghịch biến khi nào?
Câu 4 : (1 điểm)
Tìm tổng và tích hai nghiệm của phương trình : x2 – 7x + 10 = 0
Câu 5: (2 điểm)
Tính kích thước của một hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 4 và diện tích bằng 320 m2.
Câu 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽ:

a) Chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của hình trụ?
b) Tính thể tích của hình trụ?

Câu 7: (2 điểm)): Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AC lấy điểm M bất kì và vẽ đường tròn đường kính MC. Nối B và M cắt đường tròn tại D. Chứng minh:
a) ABCD là tứ giác nội tiếp.
b) CD. AM = BA . DM
ĐÁP ÁN –

Hỏi và đáp