Đề+ĐA thi HK2_Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề+ĐA thi HK2_Toán 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II.
TOÁN 8 (2011 – 2012)

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết và hiểu được nghiệm của pt bậc nhất 1 ẩn.
Tìm được ĐKXĐ của pt.

Giải pt chứa ẩn ở mẫu

Giải bài tóan bằng cách lập PT

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
2
1
10%

1
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
5
2,5
35%

2.Bất pt bậc nhất một ẩn.
Nghiệm của bpt bậc nhất một ẩn

Giải bpt bậc nhất một ẩn

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%

3
2
20%

3.Tam giác đồng dạng.
Trường hợp đồng dạng của tam giác
– Tỉ số của hai đoạn thẳng.
– Tính chất đường phân giác của tam giác.
Vẽ được hình . Chứng minh tam giác đồng dạng.

Ứng dụng tam giác đồng dạng vào tìm cạnh.

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

2
1
10%
1
1
10%

2
1
10%

6
3,5
35%

4.Hình lăng trụ đứng .

Tính được thể tích hình lăng trụ đứng biết diện tích từng phần

Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ: %

2
1
10%

2
1
10%

T. số câu.
T số điểm
Tỉ lệ: %
4
2
20%
5
3
30%
6
4
40%
1
1
10%
16

100%

Phòng Giáo dục – Đào tạo
Trường THCS KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 8
( Thời gian làm bài : 90 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………
Phòng thi : …………… SBD :………………………
Chữ kí giám thị.
Mã phách

( ……………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo 1
Chữ kí giám khảo 2
Mã phách

ĐỀ :
I.TRẮC NGHIỆM: (5 điểm )
Chọn rồi khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a 0) có nghiệm duy nhất là :
A. x = B. x = C. x = D. x =
Câu 2 Khẳng định nào “đúng” ?
A. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau. B. Hai tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác cân luôn đồng dạng với nhau. D. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau.
Câu 3: Tỉ số của hai đoạn thẳng AB = 2dm và CD = 10 cm là:
A. 2 B. C. 5 D.
Câu 4 Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
A. 1 – 2x 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.
Câu 5: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:
A. B. C. D.
Câu 6 Điều kiện xác định của phương trình là :
A. x ( 0 B. x ( và x ( 0 C. x ( R D.
Câu 7: Hình vẽ bên minh họa tập nghiệm của bất phương trình:
A . 2x + 1 < x B . 3x + 1 ≥ 2x
C . 4(x +

Hỏi và đáp