Đề+ĐA thi HK2_Toán 8 (A Lưới) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề+ĐA thi HK2_Toán 8 (A Lưới), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: Toán 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2)

TL/TN
TL/TN
TL/TN
TL/TN

Chương III
Phương trình bậc nhất một ẩn
Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
C1a
1 đ
C1b
1 đ

2
2 đ

Phương trình tích

C2
1 đ

1
1 đ

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

C3
2 đ

1
2 đ

Chương IV
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
C4a
1 đ
C4b
1 đ

2
2 đ

Chương III
Tam giác đồng dạng
Tính chất đường phân giác của tam giác

C5a
1 đ

1
1 đ

T/h đồng dạng thứ ba của tam giác

C5b
1 đ

1
1 đ

Chương IV
Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Hình hộp chữ nhật

C6
1 đ

1
1 đ

TỔNG SỐ
2
2 đ
4
4 đ
3
4 đ

9
10 đ

Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 20% nhận biết + 40% thông hiểu + 40% vận dụng(1).
Tất cả các câu đều tự luận.
b) Cấu trúc bài: 6 câu.
c) Số lượng câu hỏi (ý) là 9.

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: Toán 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2 điểm)
a) Em hãy phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?
b) Giải phương trình: 2x + x + 12 = 0.

Câu 2. (1 điểm)
Giải phương trình: (2x – 6)(3x + 15) = 0.

Câu 3. (2 điểm)
Năm nay tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Hương. Hương tính rằng 15 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi của Hương thôi. Hỏi năm nay hương bao nhiêu tuổi?

Câu 4. (2 điểm)
a) Em hãy phát biểu định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn?
b) Giải bất phươnh trình: và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Câu 5. (2 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH ( H BC ) cắt tia phân giác BD của góc ABC tại I. Chứng minh rằng:
a) IA . BH = IH . AB
b) AB2 = BH . BC
Câu 6. (1 điểm)
Tính thể tích của một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1,4m và chiều cao 1m.

——————————–Hết——————————–
(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm)

PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: Toán 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Đáp án này gồm có 2 trang)
Câu
Nội dung
Điểm số

1

a) Học sinh phát biểu định nghĩa đúng.
b) 2x + x + 12 = 0 3x + 12 = 0 3x = -12 x =
1 điểm

1 điểm

2
(2x – 6)(3x + 15) = 0
* (2x – 6) = 0 2x – 6 = 0 2x = 6
* (3x + 15) = 0 3x + 15 = 0 3x = – 15
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 3 và x = -5.

0,5 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.