Đề+ĐA thi HK2_Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề+ĐA thi HK2_Toán 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 7
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

MA TRẬN

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Nhân chia đa thức, đơn thức
(7t)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Nắm vững quy tắc (nhân)chia đa thức với đơn thức

1(1a)
0.5đ
5%
Biết vận dụng quy tắc vào giải toán

1(1b)
0,5đ
5%

2
1,0đ
10%

2.Những hằng đẳng thức đáng nhớ, Phân tích đa thức thành nhân tử (5t)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Biết được đa thức có dạng HĐT để phân tích thành nhân tử

1(4a)
0.5đ
5%
Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

1(5a)
0,5đ
5%
Nhận diện nhanh các HĐT, Vận dụng nhanh các phương pháp PTĐT thành nhân tử

1(4b)
0,75đ
7,5%
Biến đổi,Vận dụng linh hoạt các phương pháp PTĐT thành nhân tử

2(4c,5b)
1,75đ
17,5%

5
3,5đ
35%

3.Các phép toán, quy đồng, rút gọn Phân thức đại số (6t)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Biết cộng trừ các phân thức đại số

1(3a)
0,75đ
7,5%
Thực hiện linh hoạt nhân chia các phân thức đại số

1(3b)
0,75đ
7,5%

2
1,5đ
15%

4.Tứ giác, hình thang, hình bình hành,hình thoi,CN, vuông
(6t)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Nắm được các dấu hiệu nhận biết các hình

3(2,6a,b)
3,0đ
30%

Chứng minh được tứ giác là một trong các hình trên

1(6d)
0,5đ
5%

4
3,5đ
35%

4.Đối xứng
trục,đ/x tâm, đthẳng song song (4t)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Hiểu và nhận diện được hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm
1(6c)
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

Tổng :Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

6
30đ
40%

4
2,25đ
22,5%

3
2,0đ
20%

2
1,75đ
17,5%

14
10,0đ
100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (2011 – 2012)
TRƯỜNG: Môn: Toán 7 (Đề lẻ)
Họ và Tên: Thời gian: 90 phút (KKGĐ)
Lớp:

Điểm
Chữ ký giám khảo…………

Chữ ký giám thị 1:……………
Chữ ký giám thị 2:……………

ĐỀ:

I. LÝ THUYẾT:(2,0đ)
Câu 1: (1.0 đ) Bậc của đơn thức là gì ? Cho ví dụ ?
Câu 2: (1.0 đ) Nêu định lí Pitago thuận ? Vẽ hình, ghi GT – KL ?

II. BÀI TẬP:(8.0đ)
Câu 3: (2.5đ) Cho hai đa thức: A(x) = 2×2 – 3×3 – 4x + 1
B(x) = 3×3 + x4 – x2 + 2 + 6x.
Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x) ?
Tính A(- 1), B(1) ?

Câu 4: (2.5đ) Thời gian làm một bài tập Toán của một số học sinh lớp 7 ( tính bằng phút ) được thống kê bởi bảng sau:
5
6
7
4
5
6

5
8
8
8
9
7

6
5
5
5
4
10

a. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?
b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.