Đề+ĐA thi HK2_Toán 7 (Đề 5) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề+ĐA thi HK2_Toán 7 (Đề 5), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – (Đề 5)
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể phát đề )

I. Trắc nghiệm : ( 2 điểm )
Câu 1: Giá trị của biểu thức 2xy – 5 tại x = -1 ; y = 3 là:
A. B. C. D.
Câu 2: Bậc của đơn thức
A. 5 B. 4 C. 8 D. 9
Câu 3: Biểu thức nào là đơn thức:
A. B. C. D.
Câu 4: Nghiệm của đa thức f(x) = 2×2 – 6x là:
A. x = 0 B. x = 3 C. x = 0 và x = 3 D. x = 0 hoặc x = 3
Câu 5: Cho ( ABC có góc A bằng 480, góc C bằng 720 thì độ dài ba cạnh của ( ABC được sắp xếp như sau:
A. BC >AB >AC B. AB >BC >AC C. BC > AC > AB D. AB > AC >BC
Câu 6: Nếu G là trọng tâm của ( ABC thì:
A. B. C. D.
Câu 7: Trực tâm H của tam giác là giao điểm của ba đường:
A. Phân giác B. Đường cao C. Trung tuyến D. Trung trực
Câu 8: Cho ( ABC vuông tại A, câu nào sau đây sai:
A. BC2 = AB2 + AC2 B. BC >AB + AC C. D. BC lớn nhất
II. Tự luận : ( 8 điểm )
A. Đại số: ( 4 điểm )
Bài 1. (1.5 đ)
a. Tính:
b. Thu gọn và tìm bậc của đa thức:
Bài 2. (2.5 đ)
Cho các đa thức:

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của , theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: =-
c) Tìm nghiệm của
B. Hình học: ( 4 điểm )
Cho ( ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao.
a) Tính Chu vi ( ABC. Biết rằng AB = 6 cm; BC = 10 cm.
b) Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Chứng minh: AD là tia phân giác cúa góc HAC.
c) Kẻ DK ( AC tại K. Chứng minh: ( AKH cân
d) Chứng minh: AB + AC < BC + AH
Đáp án và Hướng dẫn chấm Toán 7
————–
I. Trắc nghiệm : (2đ)
Mỗi câu đúng cho 0.25 đ
1) A 5) D
2) D 6) B
3) B 7) B
4) D 8) B
II. Tự luận : (8đ)
A. Đại số: ( 4 đ )
Bài 1: Thực hiện phép tính (1.5 đ)
a) (0.5 đ)
(0.25 đ)
b) – Thu gọn đúng: (0.5 đ)
– Bậc của đa thức: 5 (0.25 đ)
Bài 2: (2.5 đ)
a) Thu gọn và sắp xếp đúng mỗi đa thức cho 0.5 đ ( 1.0 đ )
b) Tính đúng h(x): -11x -18 (1.25 đ )
( Mỗi hạng tử tính đúng cho 0.25 đ )
c) Tìm đúng nghiệm của h(x) ( 0.25 đ )
B. Hình học: ( 4 đ )

Hình vẽ đến hết câu a ( 0,5 đ )
– Tính đúng AC = 8 cm (1,0 đ )
– Tính đúng chu vi tam giác ABC ( 0.5 đ )
Chứng minh đúng AD là tia phân giác … ( 0.75 đ)
Tam giác cân (0.75 đ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.