Đề+ĐA thi HK2_Toán 7 (Đề 3) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề+ĐA thi HK2_Toán 7 (Đề 3), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Kiểm Tra Học Kì II (Đề 3)
Môn : Toán 7
Thời Gian : 90 phút

I/ Trắc Nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái trong các câu mà em cho là đúng
1/ Số lần lặp lại của mỗi giá trị của dấu hiệu trong điều tra gọi là :
A. Giá trị B. Tần số C. Trung bình cộng D. Mốt
2/ Điều tra điểm văn của tổ 1 với kết quả như sau:
6 9 8 5 5 5 7 7 7 8
Điểm trung bình môn văn của tổ 1 là :
A. 5,5 B. 6,7 C. 7,5 D. 7,7
3/ Giá trị của đa thức A(x) = 2×4 – 4×3 + 3x – 1 tại x = -1 là :
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
4/Trực tâm của một tam giác là điểm cắt nhau của:
A. Ba đường trung trực B. Ba đường phân giác C. Ba đường trung tuyến D. Ba đương cao
5/ Cho ABC biết BC= 1cm , AC= 5cm. Nếu AB có độ dài là một số nguyên thì AB bằng :
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm
6/ Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh AC lấy điểm M, trên cạnh AB lấy điểm N. So sánh nào sau đây là sai:
A. BM MA C. MN BC
7/ Bậc của đa thức B = x8 + 3x5y5 – y6 – 2x6y2 + 5×7 là:
A. 7 B. 8 C. 10 D. 12
8/ Cho ABC biết = 600 , = 1000 . So sánh nào sau đây là đúng?
A. AC >BC > AB B. AB > BC > AC C. BC > AC > AB D. AC > AB> BC.
II / Tự Luận :
Bài 1 : Cho hai đa thức : A(x) = 3x -2×2 – 4x – 6 + x3
B(x) = -5×2 + 22 + x
a/ Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần đối với biến x.
b/ Tính A(x) + B(x) , A(x) – B(x).
c/ Tính A(-1) , B(-1).
d/ Chứng tỏ -2 là nghiệm của đa thức B(x) nhưng không là nghiệm của đa thức A(x).
Bài 2 :
Cho ABC có = 2. Tia phân giác của cắt đường cao AH và canh AC lần lượt tại Ovà M. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC và cắt AB , AC lần lượt tại D , E. Chứng minh:
a/ BDO cân
b/ =
c/ AM = MO
d/ M là trung điểm của AE.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 7

I/ Trắc Nghiệm: Mỗi câu 0,25 điểm
1.B 2.B 3.D 4.C
5.C 6.A 7.D 8.D
II/ Tự Luận:
Bài 1:
a/ A(x) = x3 – 2×2 – x -6 0.5đ
B(x) = -5×2 + x + 22
b/ A(x) + B(x) = x3 -7×2 + 16
A(x) – B(x) = x3 + 3×2 -2x – 28 1.5đ
c/ A(-1) = -8 , B(-1) = 16 0.5đ
d/ Tính đúng B(-2) = 0 , A(-2) = -20 1.5đ

Bài 2 :
Vẽ hình đúng 0.5đ
a/ Chứng minh đúng BDO cân 0.5đ
b/ Chứng minh đúng : = 1đ
c/ Chứng minh đúng AMO cân tại M 0.5đ
AM = MO 0.5đ
d/ Chứng minh đúng : MA = ME = MO 0.5đ
M là trung điểm của AE 0.5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.