Đề+ĐA thi HK2_Toán 6 (Bình Châu) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề+ĐA thi HK2_Toán 6 (Bình Châu), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN MA TRẬN ĐỀ TRA HỌC KÌ 2
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU : 2010-2011
Môn: Toán 6 -Thời gian: 90 phút

Mức độ
Mạch kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
cộng

1/ So sánh hai phân số
Bài 1a,b
2,0 điểm

2 câu
2,0 điểm

2/ Cộng, trừ phân số
Bài 2a,b,c
1,5 điểm
Bài 3a,b
1,0 điểm
Bài 6
1,0 điểm
6 câu
3,5 điểm

3/ Ba bài toán cơ bản về phân số

Bài 4a,b
2,0 điểm
2 câu
2,0 điểm

4/ Cộng số đo các góc
Bài 5 (Vẽ hình)
0,5 điểm
Bài 5a,b
1,0 điểm

Bài 5b
1,0 điểm

4 câu
2,5 điểm

TỔNG CỘNG
8 câu
5,0 điểm
3 câu
2,0 điểm
3 câu
3,0 điểm
14 câu
10 điểm

——————————————————————————————

PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 -NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (2,0 điểm)
a) Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu.
b) Áp dụng: So sánh hai phân số: và
Bài 2. (1,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
a)
b)
c)
Bài 3. (1,0 điểm) Tìm x biết:
a) b)
Bài 4. (2,0 điểm)
Trong một lớp học số học sinh nữ bằng số học sinh nam.
a) Tính xem số học sinh nữ bằng mấy phần số học sinh của lớp đó?
b) Nếu số học sinh của lớp đó bằng 42 em thì lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Bài 5. (2,5 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox; vẽ hai tia Oz, Oy sao cho góc xOz bằng 50, góc xOy bằng 100
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz?
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Bài 6. (1,0 điểm)
Tính:

——————————————————————————————
Chú ý: Người coi thi không phải giải thích gì thêm.

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 2
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU NĂM HỌC: 2010-2011
Môn: Toán – Lớp 6

Bài 1. 2,0 điểm
a) Quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu: như SGK (1,0 điểm)
b) Ta có: và (0,5 điểm)
Vì: (0,5 điểm)
Bài 2. 1,5 điểm
a) (0,5 điểm)
b) (0,5 điểm)
c)
(0,5 điểm)
Bài 3. 1,0 điểm
a)

(0,5 điểm)
b)

(0,5 điểm)

Bài 4. 2,0 điểm
a) Số học sinh nữ bằng số học sinh của lớp. (1,0 điểm)
b) Số học sinh nữ của lớp đó là:
(0,5 điểm)
Số học sinh nam của lớp đó là:
42 – 24 = 18 (học sinh) (0,5 điểm)

Bài 5. 2,5 điểm
Vẽ hình. (0,5 điểm)

a)Vì tia Oz và tia Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. (0,5 điểm)
b) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên ta có:
hay (1,0 điểm)
c) Vì tia Oz nằm giữa hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.