ĐỀ+DA thi HK II TOÁN 8 (tham khảo) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ+DA thi HK II TOÁN 8 (tham khảo), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Trường THCS ……………..
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

A/ TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 + x = 0 là:
a) 0 b) 0; –1 c) 1;0 d) –1 .Câu 2: Nghiệm của bất phương trình 4–2x < 6 là:
a) x >– 5 b) x –1
Câu 3 : Trong các phương trình sau, phương trình có một nghiệm duy nhất là :
a) 8+x = x +4 b) 2 – x = x – 4 c) 1 +x = x –2 d) 5+2x = 2x –5
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình là:
a) x0 b) x3 c) x0 và x3 d) x0 và x-3
Câu 6: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

a) x – 2 ( 0; b) x – 2 > 0; c) x – 2( 0; d) x –2 < 0;
Câu 7: Số đo cạnh hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên:
a) 27 lần b) 9 lần c) 6 lần d) 12 lần
Câu 8: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 192cm3, mặt đáy có chiều dài 6cm và chiều rộng 4cm. Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là:
a) 7 cm b) 9 cm c) 6 cm d) 8 cm
Câu 9: Hình lập phương có thể tích 512 cm3 thì có diện tích toàn phần là:
a) 512 cm2 b) 384 cm2 c) 256 cm2 d) 128 cm2
B/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: ( 2 đ): a) Giải phương trình: .
b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
Bài 2: ( 2 đ): Một tổ theo kế hoạch mỗi ngày phải trồng 300 cây xanh. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã trồng thêm 100 cây xanh, do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn trồng thêm được 600 cây xanh. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây xanh?
Bài 3: (4 điểm): Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD và AB < CD), đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, đường cao BH.
a) Chứng minh tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng.
b) Cho BC = 6 cm; DC = 10 cm. Tính độ dài đoạn thẳng HC , HD.
c) Tính độ dài đoạn thẳng BH.
c) Tính diện tích hình thang ABCD.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 8 HỌC KÌ II
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm):- Mỗi câu đúng được 0, 25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
b
d
b
c
c
a
d
b

II/ PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm):a) ĐKXĐ: x-1 ; x2 ( 0,25 điểm)
Qui đồng, khử mẫu, rút gọn, tìm được: x = 3 ( 0,5 điểm)
Giá trị x = 3 thoả mãn ĐKXĐ. Vậy S = 3 ( 0,25 điểm)
b) Tính được x < 1 ( 0,5 điểm)
Vậy S = ( 0,25 điểm)
( 0,25 điểm)
Bài 2: ( 2 điểm):
Gọi số ngày tổ phải trồng xong số cây xanh theo kế hoạch là x ( x >1) ( 0,25 điểm)
thì số cây tổ phải trồng theo kế hoạch là: 300x ( cây ) ( 0,25 điểm)
Thực tế: Số ngày hoàn thành công việc là x -1 ( ngày) ( 0,25 điểm)
Số cây trồng được là 400 (x -1) cây) ( 0,25 điểm)
Vì thực tế số cây trồng được nhiều hơn kế hoạch là 600 nên ta có phương trình:
400( x – 1) – 300 x = 600 hay: 4(x – 1) – 3x = 6 ( 0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.