Đề&ĐA Ktra chat lượng Toan L 6 Chu Văn An – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề&ĐA Ktra chat lượng Toan L 6 Chu Văn An, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI 1
a./ A = ( 2011.2011-2011.1901):110
= 2011.(2011-1901):110 = (2011.110):110 = 2011 (ĐS)
b./ B = ( 1006.48-2012.24)+2015 = ( 1006.2.24-2012.24)+2015
= ( 2012.24-2012.24)+2015 = 0 +2015 = 2015 (ĐS)

c./ Đặt : Tử số là A ; Mẫu số là B ta có
145,7 – 290 : 5 + 0,3
72 : 8 + 13

A= (145,7 – 0,7) – (290 : 5) + (0,3+0,7)
Tính trước A= 145 – 58 + 1 = 87+1 = 88

B = 22(Tự tính nhẩm cũng ra) Vậy A/B = 88 : 22 = 4 (ĐS)

Bài 2 (giải)
Số chia là
(214-5-6):(6+1) = 29
Số bị chia là
29. 6+5 =179
Đ/S : SC = 29
SBC=179

Bài 3 (giải)
Số trứng mang đi bán là:
[5 : ( 1- 5/6)] : (1 – 2/5 ) = 50 (quả)
Đ/S : 50 quả

Bài 5 :(HD – áp dụng công thức cấp số cộng U1=22; Un=2011; d=3) hoặc tính theo cách thông thường đã học
a, Tổng bằng S = [2011 + 22].[(2011 – 22 ): 3+1] = ………………….
b, Vì mỗi số kế tiêp + 3 nên cách 20 số thì số hàng đơn vị lại lặp lại, số thứ 249 chia 20 dư 9 ; Trong dãy số trên chữ cách chữ số 2 có 9 số . Vây số thứ 249 là Số 4
c, Từ 22 – 97 có [ (97-22):3+1] x 2 = ……………..
Tương tự tính tiếp……………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.