DE+DA KSCL CUOI NAM TOAN 8 17-18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE+DA KSCL CUOI NAM TOAN 8 17-18, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM.
NĂM HỌC 2017 – 2018. Môn thi: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (1.5 điểm): Cho biểu thức:
a. Tìm điều kiện của x để biểu thức P xác định và rút gọn biểu thức P.
b. Tìm x để .
Câu 2 (2.5 điểm):
1. Giải phương trình: a. 3x – 12 = 0.
b. .
2. Giải bất phương trình:
Câu 3 (1.5 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 94 km và sau 2 giờ gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe đi từ A nhanh hơn xe đi từ B là 5 km.
Câu 4 (3.5 điểm): Cho hình bình hành ABCD, có đường chéo AC >BD cắt nhau tại O. Kẻ BE AC, DF AC ( E, F AC).
a. Chứng minh: Tứ giác BEDF là hình bình hành.
b. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của C trên các đường thẳng AB, AD.
Chứng minh rằng: CH.CD = CB.CK.
c. Chứng minh: AB.AH + AD.AK = AC2.
Câu 5 (1.0 điểm): Cho x, y, z >0 thoả mãn: .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
………………………….Hết…………………………

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………..Số báo danh: ……………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1
(1.5đ)

a

Học sinh tìm đúng ĐK:
0.25

0.25

0.25

0.25

b

0.5

2
(2.5đ)

1a
3x – 12 = 0 3x = 12 x = 4.
0.75

1b
Th1: nên ta có:
Th2: nên ta có:
Đối chiếu điều kiện và kết luận nghiệm: x = 1
0.25
0.25
0.25

2

0.25
0.25
0.25
0.25

3
(1.5đ)

Gọi vận tốc của xe đi từ A là: x (km/h) ( x > 5)
Vận tốc của xe đi từ B là: x – 5 (km/h)
Sau 2h : + Xe đi từ A đi được quãng đường là: 2x (km)
+ Xe đi từ B đi được quãng đường là: 2(x – 5) (km)
Theo bài ra ta có phương trình là: 2x + 2(x – 5) = 94
4x = 104 x = 26 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy: Vận tốc của xe đi từ A là: 26 (km/h).
Vận tốc của xe đi từ B là: 26 – 5 = 21 (km/h).
0.25

0.5
0.25
0.25

0.25

4
(3.5đ)

Vẽ hình đúng, chính xác, rõ ràng

0.5

a

Ta có: BEAC (gt); DFAC (gt) =>BE // DF (1)
Chứng minh được: =>BE = DF (2)
Từ (1), (2) Suy ra: Tứ giác BEDF là hình bình hành.
0.5
0.5
0.25

b
Chứng minh được:
Chứng minh được:

0.5
0.25

0.25

c

Chứng minh được:
Chứng minh được:
Mà: CD = AB ( vì tứ giác ABCD là hình bình hành)
Suy ra: AB.AH + AD.AK = CF.AC + AF.AC = (CF + AF).AC = AC2 (đfcm).
0.25

0.25

0.25

5
(1.0đ)

Ta có: x, y, z >0 nên . Áp dụng BĐT Cauchy, ta có:
hay .
Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.