DE+DA KIEM TRACHUONG3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE+DA KIEM TRACHUONG3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TP. NHA TRANG
TRƯỜNG THCS ÂU CƠ
ĐỀ A
KIỂM TRA CHƯƠNG III – NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn : ĐẠI SỐ – LỚP 8
Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : 14 /3/2012

I ) TRẮC NGHIỆM : ( 3,0 điểm ) (Chọn ý trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài. )
Câu 1 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A) B) C) 2×2 + 1 = 0 D) = 0
Câu 2 : x = –2 là nghiệm của phương trình nào ?
A ) (x2 + 4)(x + 3) = 0 B ) x – 2 = 0 C ) D ) 3x + 6 = 0
Câu 3 : Phuơng trình: có tập nghiệm là :
A ) S = -2 B ) S = -4 C ) S = ( D ) S = 1
Câu 4 : Với giá trị nào của m thì phương trình 2mx – m + 3 = 0 có nghiệm x = 2 ?
A ) m = –1 B ) m = –2 C ) m = 1 D ) m = 2
Câu 5 : Cho phương trình ax = b với x là ẩn số, a, b là các số đã biết. Phương trình vô nghiệm khi :
A ) a = 0 và b = 0 B ) a ≠ 0 và b = 0 C ) a = 0 và b ≠ 0 D ) Cả A, B, C đều sai
Câu 6 : Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình : x2 – 2x = 0 ?
A ) x2 – 4 = 0 B ) C ) x – 2 = 0 D )
II ) TỰ LUẬN : ( 7,0 điểm )
Bài 1 : ( 3,5 điểm ) Giải các phương trình sau :
a) b) c) x2 + 3x -10 = 0
Bài 2 : ( 2,5 điểm ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình :
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, đến B ô tô nghỉ 1 giờ rồi quay trở về A với vận tốc 24 km/h, thời gian cả đi lẫn về là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB ?
Bài 3 : ( 1 điểm ) Chứng tỏ phương trình sau vô nghiệm : vô nghiệm ?

– HẾT –

PHÒNG GD&ĐT TP. NHA TRANG
TRƯỜNG THCS ÂU CƠ
ĐỀ B
KIỂM TRA CHƯƠNG III – NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn : ĐẠI SỐ – LỚP 8
Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : 14 /3/2012

I ) TRẮC NGHIỆM : ( 3,0 đểm ) ( chọn ý trả lời đúng nhất và ghi vào giấy làm bài. )
Câu 1 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A) B) 2×2 + 1 = 0 C) = 0 D)
Câu 2 : x = –3 là nghiệm của phương trình nào ?
A ) (x2 + 4)(x + 3) = 0 B ) x – 2 = 0 C ) D ) 3x + 6 = 0
Câu 3 : Phuơng trình: có tập nghiệm là :
A ) S = -2 B ) S = -4 C ) S = 1 D ) S = (
Câu 4 : Với giá trị nào của m thì phương trình 2mx – m + 3 = 0 có nghiệm x = 1 ?
A ) m = –3 B ) m = –2 C ) m = 1 D ) m = 2
Câu 5 : Cho phương trình ax = b với x là ẩn số, a, b là các số đã biết. Phương trình có vô số nghiệm khi :
A ) a = 0 và b = 0 B ) a ≠ 0 và b = 0 C ) a = 0 và b ≠ 0 D ) Cả A, B, C đều sai
Câu 6 : Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình : x2 – 5x = 0 ?
A ) x2 – 4 = 0 B ) C ) x – 2 = 0 D )
II ) TỰ LUẬN : ( 7,0 điểm )
Bài 1 : ( 3,5 điểm ) Giải các phương trình sau :
a) b) c) x2 – 3x -10 = 0
Bài 2 : ( 2,5 điểm ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình :
Một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.