Đề,DA kiểm tra HK2 Toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề,DA kiểm tra HK2 Toán 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ, ĐA THI HỌC KÌ II LỚP 9 – NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI
Bài 1 ( 1 đ) Giải hệ phương trình:

Bài 2 ( 1 đ): a) Tính tổng và tích của phương trình sau:
x2 – 7x + 3 = 0
b) Tính nhẩm nghiệm phương trình sau:
x2 + 5x – 6 = 0
Bài 3: (2 đ) Cho phương trình : x2 – 2(m – 3)x – 1 = 0 (1) với m là tham số
a) Xác định m để phương trình (1) có một nghiệm là x=1.
b) Giải phương trình trên khi m = 5.
4: (2 đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Một xe tải và một xe khách khởi hành đồng thời từ A để đi đến B. Biết vận tốc của xe khách lớn hơn vận tốc xe tải là 20km/h. Do đó nó đến B trước xe tải 50 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường AB dài 100 km.
Bài 5: (1 đ). a) Viết công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ?
b) Áp dụng tính: Sxq của hình trụ có: C = 13cm h = 3cm
Thể tích của hình trụ có r = 5mm h = 8mm
Bài 6: ( 3 đ)
Cho nửa đường tròn (O, R) đường kính AB cố định. Qua A và B vẽ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O).
Từ một điểm M tuỳ ý trên nửa đường tròn (M khác A và B) vẽ tiếp tuyến thứ ba với nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tương ứng là H và K.
Chứng minh tứ giác AHMO là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh AH + BK = HK
Chứng minh ( HAO ( AMB
và HO.MB = 2R2

đáp án KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – LỚP 9

Bài
Hướng dẫn chấm
Điểm

1
( 1 đ)

1 điểm

2
( 1 đ)
a) x2 – 7x + 3 = 0
= ( – 7)2 – 4.3.1 = 37 > 0
Phương trình có hai nghiệm phân biệt.
Theo hệ thức Viét:
S = x1 + x2 =
P = x1.x2 =
b) Vì a+b+c=0 nên phương trình x2 +5x – 6 = 0 có nghiệm là:
x1 = 1 và x2 = -6.

0,5 điểm

0,5 điểm

3
( 2 đ)
a) Thay x = 1 vào phương trình (1) được :
-2(m – 3).1 – 1 = 0
1 + + 6 – 1= 0 ( = -6 ( m = -3
b) Khi m = 5 phương đã cho có dạng: x2 – 4x – 1 = 0
= (-2)2 + 1 = 5
Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

1 điểm

1 điểm

4
( 2 đ)
Gọi vận tốc xe khách là x( km/h) ĐK: x > 0
Vậy vận tốc xe du lịch là x + 20 (km/h)
Thời gian xe khách đi là:
Thời gian xe du lịch đi là:
Đổi 50 phút =
Ta có phương trình:
Giải phương trình ta được: x1 = 40 ( TMĐK) x2 = – 60 ( Loại)
Trả lời: Vận tốc xe khách là: 40 km/h
Vận tốc xe du lịch là 60 km/h
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ
0,25 đ

5
( 1 đ)
a) Công thức tính diện tích

Hỏi và đáp