Đề+ĐA khảo sát HSG Toán 6 (Thanh Sơn) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề+ĐA khảo sát HSG Toán 6 (Thanh Sơn), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

(Đề bài có 01 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU LẦN 2
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán 6
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1(3,0 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau:
a.
b.
Câu 2(4,0 điểm): Tìm các số nguyên x biết.
a.
b.
c.
Câu 3(5,0 điểm):
a, Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5,chia cho 13 dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu?
b, Học sinh khối 6 khi xếp hàng; nếu xếp hàng 10, hàng 12, hàng15 đều dư 3 học sinh. Nhưng khi xếp hàng 11 thì vùa đủ. Biết số học sinh khối 6 chưa đến 400 học sinh.Tính số học sinh khối 6?
Câu 4(6,0 điểm):
Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy,vẽ các tia Oz và Ot sao cho .
a. Chứng tỏ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot ?
b. Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc yOz?
c.Vẽ tia phân giác On của góc xOz. Tính góc nOt?
Câu 5(2,0 điểm):
Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi n2 + 2006 là số nguyên tố hay là hợp số.
———Hết———
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT HSNK LẦN 2
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán 6

Câu

Nội dung
Thang điểm

Câu 1(4điểm)
a (1,5)

0.5
0.5

0.5

b (1,5)

0.5

0.5

0,25

0.25

câu 2 (4điểm)

a (1,0)

0.5

0.5

b (1,5)

(không thỏa mãn)
0.5

0.5

0.5

c (1,5)

Vậy

0.5

0.5
0.5

Câu3(4,0)

a (2,0)
Gọi số đó là a
Vì a chia cho 7 dư 5, chia cho 13 dư 4
mà (7,13)=1 nên

a+9=91k a=91k-9 =91k-91+82=91(k-1)+82 (kN)
Vậy a chia cho 91 dư 82.
0.25

1.0

1.0
0.25

b (2,0)

Gọi số Hs khối 6 là a (3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.