Đề+ĐA chọn HSG_Toán 6 (Hậu Lộc) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề+ĐA chọn HSG_Toán 6 (Hậu Lộc), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN HẬU LỘC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn : Toán 6 (Thời gian 150 phút)

Bài 1 : (5 điểm) Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý :
a) .
b)
c)
d) 1152 – (374 + 1152) + (-65 + 374)
e) 13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 6 + 5 – 4 + 3 + 2 – 1
Bài 2 : (4 điểm) Tìm x, biết:
a)
b)
c) 11 – (-53 + x) = 97
d) -(x + 84) + 213 = -16
Bài 3 : (2 điểm) Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b)=300; ƯCLN(a,b)=15 và a+15=b.
Bài 4 : (3 điểm)
a) Tìm số nguyên x và y, biết : xy – x + 2y = 3.
b) So sánh M và N biết rằng : .
.
Bài 5 : (6 điểm) Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB.
Chứng tỏ rằng OA < OB.
Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB).

B – PHẦN ĐÁP ÁN :

Bài 1 : (5 điểm) Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý :
Đáp án
Điểm

1

1

1

d) 1152 – (374 + 1152) + (-65 + 374) = 1152 – 374 – 1152 + (-65) + 374
= (1152 – 1152) + (-65) + (374 – 374) = -65
1

e) 13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 6 + 5 – 4 + 3 + 2 – 1 =
= 13 – (12 – 11 – 10 + 9) + (8 – 7 – 6 + 5) – (4 – 3 – 2 + 1) = 13
1

Bài 2 : (4 điểm) Tìm x :
Câu
Đáp án
Điểm

a.

1

b.

1

c.
11 – (-53 + x) = 97

1

d.
-(x + 84) + 213 = -16

1

Bài 3 : (3 điểm)
Đáp án
Điểm

Từ dữ liệu đề bài cho, ta có :
+ Vì ƯCLN(a, b) = 15, nên ắt tồn tại các số tự nhiên m và n khác 0, sao cho:
a = 15m; b = 15n (1)
và ƯCLN(m, n) = 1 (2)
+ Vì BCNN(a, b) = 300, nên theo trên, ta suy ra :

+ Vì a + 15 = b, nên theo trên, ta suy ra :

Trong các trường hợp thoả mãn các điều kiện (2) và (3), thì chỉ có trường hợp : m = 4, n = 5 là thoả mãn điều kiện (4).
Vậy với m = 4, n = 5, ta được các số phải tìm là : a = 15 . 4 = 60; b = 15 . 5 = 75
3

Bài 4 : (2 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm

a.
Chứng minh đẳng thức:
– (-a + b + c) + (b + c – 1) = (b – c + 6) – (7 – a + b) + c.
Biến đổi vế trái của đẳng thức, ta được :
VT = -(-a + b + c) + (b + c – 1)
= -(-a) – (b + c) + (b + c) + (-1) = a – 1
Biến đổi vế phải của đẳng thức, ta được :
VP = (b – c + 6) – (7 – a + b) + c
= b + (-c) + 6 – 7 + a – b + c = [b + (-b)] + [(-c) + c] + a + [6 + (-7)] = a – 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.