ĐỀ+ĐA+ BAI KT Tiet 17 Sohoc 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ+ĐA+ BAI KT Tiet 17 Sohoc 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 24.9 . 2011
Ngày kiểm tra: …………………..

Tiết 17: kiểm tra 1 tiết

đề bài :
Bài 1: ( 1,5 điểm) Cho tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10.
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Viết bằng kí hiệu các số sau : 5 ; 9 ; 10 ; 11 thuộc hay không thuộc tập hợp A.
c) Tập hợp A có mấy phần tử ?
Bài 2 : ( 1 điểm)
a) Viết các số: Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 3 chữ số và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số
b) Đọc các số La Mã: XIX ; XVI.
Bài 3 : ( 1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :
a) x – 15 = 312
b) x : 12 = 13
c) 11x + 5 = 225
Bài 4: ( 4 điểm) Thực hiện phép tính:
a. 87: 86 ; b. 52. 5 ; c. 5. 22 – 36: 32 ; d. 75:73 – 33
Bài 5 : ( 2 điểm) Tính nhanh :
a) 23 + 17 + 77
b) 135. 64 + 18.270
iv. đáp án – biểu chấm :

Nội dung
Điểm

Bài 1:
a) A = 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9
b) 5 A; 9 A; 10 A; 11A
c) tập hợp A có: (9 – 0) + 1 = 10 phần tử

0.5
0.5
0.5

Bài 2:
a) – Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 3 chữ số là: 998
– số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số là: 1000
b) Đọc các số La Mã: XIX là 19; XVI là 16

0.25
0.25
0.5

Bài 3:
a) x – 15 = 312
x = 312+15
x = 327
b) x : 12 = 13
x = 13.12
x = 156
c) 11x + 5 = 225
11x = 225 – 5
11x = 220
x = 220:11
x = 20

0.5

0.5

0.5

Bài 4:
a. 87: 86 = 87-6 = 81 = 8
b. 52. 5 = 52+1 = 53 ( = 125)
c. 5. 22 – 36: 32 = 5.4 – 36: 9 = 20 – 4 = 16
d. 75:73 – 33 = 72 – 27 = 49 -27 = 22

0.5
0.5
1.5
1.5

Bài 5
a) 23 + 17 + 77 = (23 + 77) + 17 = 100+17 = 117
b) 135. 64 + 18.270 = 135.64 + 18.2.135 = 135.(64 + 18.2)
= 135.(64 + 36) = 135. 100 =13500

1

1

( Học sinh có thể làm theo cách khác có kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)

phòng GD & ĐT Tĩnh Gia
Trường THCS bình minh
bài Kiểm tra Toán 6 (học)
Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên :………………………..…………………………………….Lớp…….
Ngày kiểm tra: ……….. tháng……… năm 20…..
Điểm

Nhận xét của giáo viên

đề bài :
Bài 1: ( 1,5 điểm) Cho tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10.
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Viết bằng kí hiệu các số sau : 5 ; 9 ; 10 ; 11 thuộc hay không thuộc tập hợp A.
c) Tập hợp A có mấy phần tử ?
Bài 2 : ( 1 điểm)
a) Viết c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.