Đề(có ma trận,đáp án) KT HH 9-ChI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề(có ma trận,đáp án) KT HH 9-ChI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9
CHƯƠNG I
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nắm được các hệ thức cơ bản
Sử dụng đúng hệ thức để tính ra kết quả
Vận dụng đúng hệ thức để tính ra kết quả chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

1

10%

3
2 đ
20%

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nắm được tỉ số lượng giác của hai góc nhọn phụ nhau. Nhận biết được các công thức cơ bản của tỉ số lượng giác

Áp dụng được các công thức cơ bản để tính được kết quả một cách chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1

10%
3

20%

Hệ thức cạnh và góc trong tam giác vuông
Nhớ công định lí
Vận dụng được công thức để tính ra kết quả
Vận dụng hệ thức để giải được tam giác vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

50%

4

60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

20%

2

10%

3

60%

1

10%
10
10đ =100%

PHÒNG GD & ĐT ĐỨC LINH KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN : HÌNH HỌC 9
ĐỀ SỐ : 2 (Tiết: 19 Tuần 10 Theo PPCT)
Họ và tên : ……………………………………
Lớp : 9 …….
Điểm :
Lời phê của Thầy(cô)

I/TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) : Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
1/ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sao đây sai?
A. AB.AC = BC.AH B. BC.BH = AH2 C. AC2 = HC.BC D. AH2 = AB.AC
2/ Cho ABC ( ) , đường cao AD. Biết DB= 4cm, CD = 9cm, độ dài của AD bằng:
A. 6cm B. 13 cm C. D.
3/ Tam giác ABC vuông tại A, thì tanB bằng:
A. B. C. cotC D. cosC
4/ Câu nào sau đây đúng ? . Với là một góc nhọn tùy ý, thì :
A. B. C. tan + cot = 1 D. sin2 – cos2=1
5/ Cho tam giác BDC vuông tại D, , DB = 3cm. Độ dài cạnh DC bằng:
A. 3 cm B. C. D. 12 cm
6/ Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với:
A. sin góc đối hoặc cosin góc kề. B. cot góc kề hoặc tan góc đối.
C. tan góc đối hoặc cosin góc kề. D. tan góc đối hoặc cos góc kề.
II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm):
Bài 1: (6 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.
1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 2: (1 điểm). Cho sin = 0,6. Hãy tính tan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.