Đề_đáp án_Thi HSG 7_2011_2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề_đáp án_Thi HSG 7_2011_2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT CSE

Trường THCS CCL
KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 7
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: ( 2,0 điểm)
a. Tìm x, y biết: = và x + y = 22
b. Cho và . Tính M =

Bài 2: ( 2,0 điểm)
a. Cho H = . Tính 2010H
b. Thực hiện tính
M =

Bài 3: ( 2,5 điểm)
Tìm x biết:
a.
b.
c. – = 7

Bài 4: ( 3,5 điểm)
Cho tam giác ABC có B < 900 và B = 2C. Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = BH. Đường thẳng HE cắt AC tại D.

a. Chứng minh BEH = ACB.
b. Chứng minh DH = DC = DA.
c. Lấy B’ sao cho H là trung điểm của BB’. Chứng minh tam giác AB’C cân.
d. Chứng minh AE = HC.

Phòng GD&ĐT CSE

Trường THCS CCL
KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 7
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1: (2,0 điểm)

0,25

(
0,25

((
0,25

; (1)
0,25

(1)
0,25

(1)
0,25

0,25

(
0,25

Bài 2: ( 2,0 điểm)

Ta có 2H =
0,25

2H-H =
0,25

H =
0,25

H 2010H = 2010
0,25

Thực hiện tính:
M =
0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 3: ( 2,5 điểm)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

x < – -(4x +3) – (1-x) =7 x = – ( Thỏa mãn)
0,25

– x < 1 4x+3 – (1-x) = 7 x = 1 ( Loại)
0,25

x1 4x+ 3 – (x -1) = 7 x= 1 ( Thỏa mãn)
0,25

Bài 4: ( 3,5 điểm)
Câu a: 0,75 điểm
Hình vẽ:

BEH cân tại B nên E = H1
0,25

ABC = E + H1 = 2 E
0,25

ABC = 2 C ( BEH = ACB
0,25

Câu b: 1,0 điểm

Chứng tỏ được (DHC cân tại D nên DC = DH.
0,25

(DAH có:
DAH = 900 – C
0,25

DHA = 900 – H2 =900 – C
0,25

( (DAH cân tại D nên DA = DH.
0,25

Câu c: 0,75 điểm

(ABB’ cân tại A nên B’ = B = 2C
0,25

B’ = A1 + C nên 2C = A1 + C
0,25

( C = A1 (AB’C cân tại B’
0,25

Câu d: 0,75 điểm

AB = AB’ = CB’
0,25

BE = BH = B’H
0,25

Có: AE = AB + BE
HC = CB’ + B’H
( AE = HC
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.