Đề1KTc3ĐS9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề1KTc3ĐS9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm Tra 45 phút ĐẠI SỐ 9
Câu1: (4đ). Giải các phương trình sau :
a) c)

Câu 2: (2đ) Tìm a và b để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3) và B(2;2)

Câu 3: (4đ).
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, trong 4 giờ 48 phút thì sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu mới đầy bể.

Hỏi và đáp