Đề vượt vũ môn Toán 2018 lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề vượt vũ môn Toán 2018 lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề vượt vũ môn Toán 2018 lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, đề thi nằm trong kế hoạch thi thử, rèn luyện thường xuyên đề chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề thi thử có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề vượt vũ môn Toán 2018:
+ Cho hàm số f(x) = x^3 + x^2 – 2x + 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = f(x – 2017) không có cực trị.
B. Hai phương trình f(x) = m và f(x – 1) = m + 1 có cùng số nghiệm với mọi m.
C. Hai phương trình f(x) = 2017 và f(x – 1) = 2017 có cùng số nghiệm.
D. Hai phương trình f(x) = m và f(x – 1) = m – 1 có cùng số nghiệm với mọi m.
+ Hình vẽ bên là đồ thị của một hàm trùng phương. Giá trị của m để phương trình |f(x)| = m có 4 nghiệm đôi một khác nhau là?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 0 khi x → +∞ và lim f(x) = +∞ khi x → -∞. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số y = f(x) nằm phía trên trục hoành.
C. Đồ thị hàm số y = f(x) có một tiệm cận ngang là trục hoành.
D. Đồ thị hàm số y = f(x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng y = 0.

Hỏi và đáp