đề violimphích vòng 7lop8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về đề violimphích vòng 7lop8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Nếu có hằng đẳng thức:  thì a = 
Câu 2: Trong cụm từ viết in hoa “ BAC HO KINH YEU”, có chữ cái là Các hình có tâm đối xứng.
Câu 3: Xét thứ tự trong bảng chữ cái Việt Nam, chữ cái in, viết hoa có tâm đối xứng đứng cuối cùng là chữ 
Câu 4: Giá trị lớn nhất của biểu thức  bằng 
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 5: Giá trị biểu thức A =  là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 6: Giá trị của biểu thức  bằng với mọi giá trị của y.
Câu 7: Số tự nhiên n nhỏ nhất có 3 chữ số để số 1000027nhận n là ước là n = 
Câu 8: Cho ngũ giác lồi ABCDE, gọi D’, E’, B’, P, C’, M, N, theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, DE, CE, AE, B’D’, C’E’. So sánh độ dài của MN và CD ta có CD = MN. ( Nhập hệ số thích hợp vào ô trống).
Câu 9: Để giá trị của biểu thức  là số nguyên tố thì n
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ … cho thích hợp nhé !
Câu 10: Qua trung điểm M của cạnh AB của tam giác ABC kẻ đường thẳng song song với BC, đường
thẳng này cắt AC tại N. Khi đó, ta có ANCN.( Nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.