Đề vào 10 Cần Thơ 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề vào 10 Cần Thơ 2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2011-2012
Khóa ngày 27/06/2011
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN
(Thời gian làm bài : 120 phút)

Câu 1 (2 điểm) :
x+1- 2 x x+ x
x -1 x +1
1) Tìm x để biểu thức A có nghĩa.
2) Rút gọn biểu thức A.
3) Với giá trị nào của x thì A < 1 ?

Câu 2 (2 điểm) :
Giải các bất phương trình và phương trình sau :
1) 4 – 5x ≤ – 16
2) x2 + x – 20 = 0
1 1 1
x+3 x+4 x+5
4) x – 4x – 3 = 2

Câu 3 (1,5 điểm) :
Cho phương trình 2×2 – 2mx + m – 1 = 0 (1)
1) Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
2) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm dương.

Câu 4 (1,5 điểm) :
Cho parabol (P) : y = ax2
1) Tìm a biết rằng parabol (P) đi qua điểm A( 3 ; –3). Vẽ (P) với a vừa tìm được.
2) Xác định giá trị của m để đường thẳng y = (2 – m)x + 3m – m2 tạo với trục hoành
một góc = 60o.

Câu 5 (3 điểm) :
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường
kính AH, nó cắt AB và AC tại E và F. Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại E và F lần
lượt cắt cạnh BC tại M và N.
1) Chứng minh : Tứ giác MEOH nội tiếp được.
2) Chứng minh : AB.HE = AH.HB.
3) Chứng minh : 3 điểm E, O, và F thẳng hàng.
4) Cho AB = 2 10 cm; AC = 2 15 cm. Tính diện tích tam giác OMN.

(Hết)

Họ và tên thí sinh : …………………………………………. Số báo danh :……………………

Chữ ký giám thị 1 :………………………… Chữ ký giám thị 2 :………………………………

Hỏi và đáp