đề và HDC hình 6 kỳ 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về đề và HDC hình 6 kỳ 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT TP HẠ LONG
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 6- TIẾT 28
Năm học 2015– 2016
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ I

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm)
Em hãy chọn kết quả đúng và ghi vào bài làm trong các câu dưới đây:
Câu 1: Khi nào thì ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Khi Ox là tia phân giác của
Câu 2: Cho AB = 4cm. Đường tròn (A;3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài của đoạn thẳng AK là:
A. 3 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 1cm
Câu 3: Vẽ đường thẳng a trên một mặt phẳng (H1), có bao nhiêu nửa mặt phẳng tạo thành ?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 4: Tia Oz là tia phân giác của góc xOy nếu :
A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy B.
C. và D.
Câu 5: Cho. Góc phụ với sẽ có số đo là:
A.300 B.600 C. 900 D. 1200
Câu 6: Cho. Góc bù với sẽ có số đo là:
A.400 B.500 C. 1000 D. 1300
II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm)
Vẽ tam giác DEF biết DE = 4cm, EF = 5 cm, DF = 3 cm.
Bài 2: (5,0 điểm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ tia hai Ob, Oc sao cho .
a) Tia Ob có nằm giữa hai tia Oa và Oc không? Tại sao?
b) So sánh và
c) Tia Ob có là tia phân giác của không? Vì sao?
d) Vẽ tia Od là tia đối của tia Oa. Em hãy tìm và chứng tỏ có một tia là tia phân giác của một góc có trong hình vẽ !
…………………………Hết……………………….

PHÒNG GD& ĐT TP HẠ LONG
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 6- TIẾT 28
Năm học 2015– 2016
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ II

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm)
Em hãy chọn kết quả đúng và ghi vào bài làm trong các câu dưới đây:
Câu 1: Vẽ đường thẳng a trên một mặt phẳng (H1) , có bao nhiêu nửa mặt phẳng tạo thành ?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 2: Cho AB = 4cm. Đường tròn (A;1cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài của đoạn thẳng AK là:
A. 3 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 1cm
Câu 3: Khi nào thì ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Khi Ox là tia phân giác của
Câu 4: Cho. Góc bù với sẽ có số đo là:
A.300 B.600 C. 900 D. 1200
Câu 4: Tia Oz là tia phân giác của góc xOy nếu :
A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy B.
C. và D.
Câu 6: Cho. Góc phụ với sẽ có số đo là:
A.400 B.500 C. 1000 D. 1300
II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: ( 2,0 điểm)
Vẽ tam giác MNP biết MN = 4cm, NP = 2 cm, MP = 3 cm.
Bài 2: (5,0 điểm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ tia hai On, Ot sao cho .
a) Tia On có nằm giữa hai tia Om và Ot không? Tại sao?
b) So sánh và
c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.