ĐỀ VÀ ĐÁP AN VÀO 10 TỈNH NAM ĐỊNH 2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ VÀ ĐÁP AN VÀO 10 TỈNH NAM ĐỊNH 2017, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NAM ĐỊNH Năm học 2017-2018
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút
Phần 1 trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm
Câu 1. Điều kiện để biểu thức xác định là
A.x 2. C.x ≠ 2. D.x = 2.
Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,đồ thị hàm số y = x +1 đi qua điểm
A.M(1;0). B.N(0;1). C.P(3;2). D.Q(-1;-1).
Câu 3. Điều kiện để hàm số y = (m-2)x + 8 nghịch biến trên R là
A.m ≥ 2. B.m > 2. C.m < 2. D.m ≠ 2.
Câu 4. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có tổng 2 nghiệm bằng 5?
A.x2 -10x -5 = 0. B.x2 – 5x +10 = 0. C. x2 + 5x -1 = 0. D. x2 – 5x – 1 = 0.
Câu 5. Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có 2 nghiệm trái dấu?
A.-x2 + 2x -3 = 0. B.5×2 – 7x -2 = 0. C.3×2 – 4x +1= 0. D.x2 + 2x + 1= 0.
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, biết BH = 4cm và CH = 16cm. Độ dài đường cao AH bằng
A.8cm. B.9cm. C.25cm. D.16cm.
Câu 7. Cho đường tròn có chu vi bằng 8cm. Bán kính đường tròn đã cho bằng
A.4cm. B.2cm. C.6cm. D.8cm.
Câu 8. Cho hình nón có bán kính bằng 3 cm chiều cao bằng 4cm. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
A.24π cm2. B. 12π cm2. C. 20π cm2. D. 15π cm2.
Phần 2 tự luận
Câu 1. (1,5 điểm)Cho biểu thức ( với x >0 và x ≠ 1).
Rút gọn biểu thức P.
Tìm các giá trị của x sao cho 3P = 1+ x.
Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình x2 – x + m + 1 = 0 (m là tham số).
Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
Gọi x1, x2 là 2 nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm các giá trị của m sao cho
x12 + x1x2 + 3×2 = 7.
Câu 3. (1 điểm) Giải hệ phương trình
Câu 4. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C)
Chứng minh AM.AB = AN.AC và AN.AC = MN2.
Gọi I là trung điểm của EF, O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh IO vuông góc với đường thẳng MN.
Chứng minh 4(EN2 + FM2) = BC2 + 6AH2.
Câu 5. (1 điểm) Giải phương trình .

Câu 5:
ĐKXĐ:

Đặt: ta có phương trình:

Vậy phương trình có tập nghiệm:
Giải phương trình .
ĐKXĐ

Với
Với

Hỏi và đáp