Đề và đáp án thi HKII Toán 6 (đê 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề và đáp án thi HKII Toán 6 (đê 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra học kỳ II năm học 2009 – 2010
môn toán 6
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

đề I
Câu 1: ( 2 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lý:
A =
B=
Câu 2:( 2 điểm) Tìm x biết:
a
b
Bài 3: (2 điểm) Rút gọn.
a
b

Câu 4:( 2 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán gồm 4 loại: Giỏi, khá và trung bình, yếu.Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm tổng số bài,số bài đạt điểm khá chiếm số bài đạt điểm giỏi. Loại yếu chiếm số bài còn lại.
Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.
Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm khá và giỏi so với học sinh cả lớp
Câu 5 ( 2 điểm) Cho góc xOy và yOz là hai góc kề bù. Biết góc xOy = 900
Tính số đo góc yOz?
Oy có phải là phân giác của góc xOz không? vì sao?

Tổ chuyên môn duyệt Hiệu trưởng Người ra đề

Đoàn Thị ánh Nguyệt Nguyễn Xuân Huề Nguyễn Quang Đạt

Đáp án đề I

Câu
Tổng điểm
Nội dung
Điểm

1a
1
A =

0,25

0,25

0,25

0,25

1b
1
B=

0,25

0,25

0,25

0,25

2a
1

2,8x-32=(-90
2,8x-32= -60
2,8x=-60+32
2,8x=-28
x=(-28):2,8=-10

0,25

0,25

0,25

0,25

2b
1

0,25

0,25

0,25

0,25

3a
1

=

0,25

0,25

0,25

0,25

3b
1

=

0,5

0,5

4a
1
Số bài đạt điểm giỏi: 408(bài)
Số bài đạt điểm khá: 812(bài)
Số bài đạt điểm yếu: [40-(12+85(bài)
Số bài đạt điểm trung bình: 40-(12+8+5) =15(bài)

0,25

0,25

0,25

0,25

4b
1
Sô bài đạt điểm khá giỏi: 8+12= 20 (bài)
tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm khá giỏi so với học sinh cả lớp:

0,5

0,5

5
0,5

0,5

5a
0,5

0,5

5b
1

Oy là phân giác góc

0,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.