Đề và đáp án KT chương 4 ĐS(new) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề và đáp án KT chương 4 ĐS(new), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA TẬP TRUNG (26 -03-2012)
MÔN : ĐẠI SỐ 9
THỜI GIAN 45 PHÚT

Bài 1 (2đ) Giải phương trình:
2×2 – 7x + 3 = 0.
Bài 2: (2đ) Tìm hai số u,v biết rằng : u + v = -3 và u.v = -180
Bài 3 (2đ) Cho phương trình x2 – 2(m+3)x + m2 + 6 =0 (với m là tham số )
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Bài 3 (4đ)
Một hình chữ nhật có diện tích 192m2. Nếu bớt chiều dài 4m và chiều rộng 4m thì diện tích hình chữ nhật chỉ còn 96m2. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.

Họ tên học sinh …………………….Lớp:……

————————————————————————————————————————

ĐÁP ÁN

NỘI DUNG
THANG ĐIỂM

Bài 1:
= (-7)2-4.2.3
= 49-24=25 >0
= 5
Phương trình có hai nghiệm phân biệt
x1==. x2==2

Bài 2:
u và v là nghiệm cuả phương trình :
t2+3t-180 = 0
=32+4.180
= 9+ 720 =729 >0
= 27
Phương trình có hai nghiệm phân biệt :
t1= =-15, t2 ==12.
Vậy hai số cần tìm là -15 và 12

0,5

0,5

1 (mỗi nghiệm 0,5đ)

0,25
0,25

0,5

0,75

0,25

Bài 3
’=[-( m+3)]2-(m2+6).
=m2+2m+9-m2-6.
= 2m+3
Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì
’> 0
2m+3 > 0
m >

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Bài 4
Gọi x (m) là chiều dài HCN (x>4) .
(m) là chiều rộng .
chiều dài sau khi bớt là : x-4 (m).
chiều rộng sau khi bớt là : -4 (m).
Diện tích còn lại là 96 m2 nên ta có pt
(x-4)( -4) = 96
(x-4) (192-4x)=96x
x2- 28x +192 =0

’= (-14)2-192
= 196- 192 = 4 >0
= 2
Phương trình có hai nghiệm phân biệt
x1 = 12 , x2 = 16.
Chiều dài là 12 m thì chiều rộng là = 16 m (vô lý )- Loại
Vậy chiều dài là 16 m và chiều rộng là = 12 m

0,5

0,25
0,25

0,5

0,5

0,5

1

0,25

0,25

Hỏi và đáp