DE VA DAP AN KIEM TRA GIUA HOC KI 2 – DAI SO 8 (09-10) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE VA DAP AN KIEM TRA GIUA HOC KI 2 – DAI SO 8 (09-10), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phan Sào Nam
GV: Phạm Thị Thanh Hà

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
TOÁN 8

Đề bài:

Bài 1: (2.5đ)
Cho phân thức
Tìm điều kiện xác định của phân thức P
Rút gọn phân thức P

Bài 2: (4.5đ)
Giải phương trình:
3x – 4 = 2x + 5
2x(x + 5) – (3 +2×2 ) = 3x + 4

Bài 3: (3đ)
Giải phương trình (dạng tích):
x.(x2 + 1)(x + 7) = 0
(x + 5)(2x – 3) = 4×2 – 9

Đáp án:

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1
(2.5đ)

a/

b/

Phân thức P có nghĩa khi x2 – 9 ≠ 0
x ≠ 3 và x ≠ -3

0,5
0,25 x 2

0,5 x 2

0,5

2
(4.5đ)
a/

b/

c/

3x – 4 = 2x + 5
( 3x – 2x = 5 + 4
( x = 9
S = 9

2x(x + 5) – (3 +2×2 ) = 3x + 4
( 2×2 + 10x – 3 – 2×2 = 3x + 4
( 10x – 3x = 4 + 3
( 7x = 7
( x = 1
S = 1

(
( 3x – 3 – 12 = 4x
( 3x – 4x = – 15
( -x = – 15
( x = 15
S = 15

0,5 x 2
0,5

0,75
0,25
0,25
0,25

0,5

0,25
0,25
0,25
0,25

3
(3đ)
a/

b/

x.(x2 + 1)(x + 7) = 0
( x = 0 hay x2 + 1 = 0 hay x + 7 = 0
( x = 0 hay x2 = – 1 (không có x) hay x = -7
( x = 0 hay x = -7
S = 0; -7

(x + 5)(2x – 3) = 4×2 – 9
( (x + 5)(2x – 3) = (2x + 3)(2x – 3)
( (x + 5)(2x – 3) – (2x + 3)(2x – 3) = 0
( (2x – 3) [(x + 5) – (2x + 3)] = 0
( (2x – 3) (x + 5 – 2x – 3) = 0
( (2x – 3) (-x + 2) = 0
( (2x – 3) = 0 hay –x + 2 = 0
( x = hay x = 2
S = 2

0,5
0,5
0,5

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.