DE VA DAP AN KIEM TRA 1 TIET SO HOC 6 – TIET 18 – TUAN 6 (10-11) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về DE VA DAP AN KIEM TRA 1 TIET SO HOC 6 – TIET 18 – TUAN 6 (10-11), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Quận 3
Trường THCS Phan Sào Nam

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
PHẦN 1 CHƯƠNG I – SỐ HỌC 6

Đề bài:

Bài 1: (2đ)
Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 4.
Viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê.
Dùng kí hiệu thích hợp điền vào các ô trống sau:
0 ( A 1; 2 ( A 1; 2; 3; 4 ( A 3 ( A

Bài 2: (1đ)
Cho tập hợp K = a, b
Hãy viết tất cả các tập hợp là tập hợp con của K.

Bài 3: (2đ)
Tính hợp lí:
118 . 45 + 55. 118 – 18. 100
111 + 113 + 115 + . . . . + 333

Bài 4: (2đ)
Tìm x biết:
10 + 2x = 45 : 43
(5x – 39) . 7 + 3 = 80

Bài 5: (2đ)
Thực hiện phép tính:
125 – 25 . 4 + 66 : 11
12 : 390 : [500 – (125 + 35 . 7)]

Bài 6: (1đ)
Cho A = 2000. 2009 và B = 2004.2005
Không được tính giá trị của A và B, hày so sánh A và B.

Đáp án:

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1
(2đ)

a/
b/

A = 1; 2; 3; 4
0 ( A ; 1; 2 ( A ; 1; 2; 3; 4 = A ; 3 (A

1
0,25 x 4

2
(1đ)

a; b ( K ; a ( K ; b ( K ; ( K

0,25 x 4

3
(2)

a/

b/

118 . 45 + 55. 118 – 18. 100
= 118. (45 + 55) – 18 .100
= 118. 100 – 18. 100
= 100. (118 – 18)
= 100. 100
= 10000
111 + 113 + 115 + . . . . + 333
Có (333 – 111) : 2 + 1 = 112 (số hạng)
Tổng =

0.25
0.25
0.25
0.25

0.5
0.5

4
(2)

a/

b/

10 + 2x = 45 : 43
10 + 2x = 42
10 + 2x = 16
2x = 16 – 10
2x = 6
x = 6 : 2
x = 3

(5x – 39) . 7 + 3 = 80
(5x – 39) . 7 = 80 – 3
(5x – 39) . 7 = 77
5x – 39 = 77 : 7
5x – 39 = 11
5x = 11 + 39
5x = 50
x = 50 : 5
x = 10

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

5
(2)

a/

b/

125 – 25 . 4 + 66 : 11
= 125 – 100 + 6
= 25 + 6
= 31

12 : 390 : [500 – (125 + 35 . 7)]
= 12 : 390 : [500 – (125 + 245)]
= 12 : [390 : (500 – 370)]
= 12 : (390 : 130)
= 12 : 3
= 4

0,25 x 2
0,25
0.25

0.25
0.25
0.25

0.25

6
(1)

A = 2000. 2009 = 2000 . (2004 + 5) = 2000. 2004 + 2000. 5
B = 2004. 2005 = 2004. (2000 + 5) = 2000. 2004 + 2004 . 5
vì 2000. 5 < 2004. 5 nên A < B

0,5
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.