DE VA DAP AN HSG TOAN 7 HUYEN NGA SON – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về DE VA DAP AN HSG TOAN 7 HUYEN NGA SON, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục & đào tạo
Huyện nga sơn

(Đề thi gồm có 01 trang)
đề thi học sinh giỏi lớp 7 thcs cấp huyện
năm học: 2010 – 2011
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 16/ 04/ 2011

Câu 1( 4 điểm):
a) Thực hiện phép tính:
b) Chứng minh rằng :
Câu 2( 4 điểm): Tìm x biết:
a)
b) = 0
Câu 3 (4 điểm): Cho chứng minh rằng:
a)
b)
Câu 4 (6 điểm):
Cho tam giác có . Phân giác của góc cắt cạnh tại Đường thẳng qua và vuông góc với cắt tia tại Gọi là trung điểm của Chứng minh rằng:
a) Tam giác là tam giác cân.
b)
c) Chu vi tam giác bằng độ dài đoạn thẳng
Câu 5 (2 điểm):
Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với ba số 1, 2 và 3.

—————————Hết—————————–

Họ và tên thí sinhSố báo danh
Phòng giáo dục và đào tạo
Huyện nga sơn
Hướng dẫn chấm
Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6,7,8 năm học 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 7
Câu
ý
Tóm tắt lời giải
Điểm

Câu1

a.
(2đ)

0.5

0.5

0.5

0.5

b.
(2đ)
Đặt A
Ta có: 49A

pcm)
0.5

0.5

0.5

0.5

Câu2

a.
(2đ)

0.5

0.5

1.0

b)

0.5

0.5

1.0

Câu3

a)
1.5đ
Từ suy ra
khi đó =

0.5

1.0

b)
2.5đ

Theo câu a) ta có:
từ
hay
vậy

0.5

1.0

0.5

0.5

Câu4

a) 2.0đ

Ta có:
( Góc ngoài của tam giác
Tam giác vuông có là trung tuyến nên cân tại do đó 1)
Trong tam giác ta lại có: (2)
Từ (1) và (2) suy rat tam giác cân

0.5

0.5

0.5
0.5

b)
2.0đ
Theo ý a, ta có: 3)
Mặt khác: Trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông) mà(4)
Từ (3) và (4) (đpcm)
0.5

0.5

0.5

0.5

c)
2.0 đ
Ta có: cân), cân)
cân).
Do đó:
1.0
0.5

0.5

Câu5

Gọi ba chữ số ph

Hỏi và đáp