đề và đáp án học kỳ I Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề và đáp án học kỳ I Toán 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP TT

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề bài:
Bài 1(2 điểm): Thực hiện phép tính:
a) (- 27 ) + 15 c) – 254 ++
b) d) 19. 83 + 17. 19 – 120

Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 173 + x = 271 c)
b) 32 – 2(x – 1) = 23 d) và x nhỏ nhất
Bài 3 (2,5 điểm)
1 số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 300 đến 500 quyển?
Bài 4 (2,5 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OB = 6cm, OA = 3cm.
a) Tính độ dài AB.
b) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Trên tia BO lấy điểm K sao cho BK = 1cm. Tính AK.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP TT

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề bài:
Bài 1(2 điểm): Thực hiện phép tính:
a) (- 27 ) + 15 c) – 254 ++
b) d) 19. 83 + 17. 19 – 120

Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 173 + x = 271 c)
b) 32 – 2(x – 1) = 23 d) và x nhỏ nhất
Bài 3 (2,5 điểm)
1 số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 300 đến 500 quyển?
Bài 4 (2,5 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OB = 6cm, OA = 3cm.
a) Tính độ dài AB.
b) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
c) Trên tia BO lấy điểm K sao cho BK = 1cm. Tính AK.

GỢI Ý CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN TOÁN – LỚP 6 (ĐỀ CHẴN)
Bài
Câu
Nội dung
Điểm

Bài 1
(2đ )

a
a) ( – 27 ) + 15 = -12
0,5đ

b
b) = 2. 25 – 18 : 9 = 50 – 2 = 48
0,5đ

c
c) – 254 + + = – 254 + 47 + 254 = 47
0,5đ

d
d) 19. 83 + 17. 19 – 120 = 19.(83 + 17) – 120 = 19. 100 – 120 = 1900 – 120 = 1780
0,5đ

Bài 2
(3đ)
a
x = 98
0,75

b
x = 4
0,75
0,75

c
x = 17

d
x = 60
0,75

Bài 3
(2đ)

Gọi số sách là x (quyển) (xN và 300 < x < 500)
Vì số sách xếp thành từng bó 12 quyển ,15 quyển hoặc 18 quyển thì đều vừa đủ bó.Do đó :
; và Nên
Ta có: BCNN(12,15,18) = 22 .32.5 = 180
BC(12,15,18) =
Mà:xN và 300 < x < 500 nên x = 360 quyển (Thỏa mãn ĐK)
Vậy số sách là 360quyển
Đáp số: 360 quyển
0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

Bài 4
(2,5đ)

a

b

c

/
Vì A và B thuộc tia Ox mà OA < OB (OB = 6cm, OA = 3cm)
nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
OA + AB = OB
3 +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.