Đề và ĐA Toán 7 HKI Hoài Nhơn 2014-2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề và ĐA Toán 7 HKI Hoài Nhơn 2014-2015, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT HOÀI NHƠN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: TOÁN 7 (thời gian: 90 phút)
Năm học: 2014-2015

Trường THCS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:. . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . . . . .
Giám thị 1

Giám thị 2
Mã phách

(- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -Đường cắt phách- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Giám khảo 1

Giám khảo 2
Mã phách

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn một hay nhiều chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: Kết quả của phép chia là:
A. B. C. D.
Câu 2: Biết: thì x bằng:
A. 1 B. – 1 C. 0 D. 1 hoặc -1
Câu 3: Cho tỉ lệ thức thì x bằng:
A. -18 B. 18 C. -15 D. 15
Câu 4: Nếu thì x2 bằng:
A. 9 B. – 9 C. 81 D. – 81
Câu 5: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc…… thì a//b. Cụm từ trong chỗ trống (…) là:
A. so le trong bằng nhau B. đồng vị C. trong cùng phía bằng nhau D. Cả A, B đều đúng
Câu 6: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng…….với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Cụm từ trong chỗ trống (….) là:
A. cắt B. song song C. vuông góc D. trùng
Câu 7: Tam giác ABC có góc A = 500; góc B bằng 900 thì số đo góc ngoài ở đỉnh C bằng:
A. 400 B. 1200 C. 1300 D. 1400
Câu 8: Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ – 10 thì y và x liên hệ với nhau theo công thức:
A. y = 10x B. y = C. y =   D. y = – 10x
Câu 9: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a, khi x = – 2 thì y = 6. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:
A. – 12 B. – 3 C. 12 D. 3
Câu 10: Cho hàm số y = f(x) = 2×2 + 1 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. f(1) = 5 B. f(-2) = 9 C. f(2) = -9 D. f(-1) = -1
Câu 11: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 4x
A. (-1; 4) B. ( -4; 1) C. (1; 4) D. (4; 1)
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (1,5điểm) a) Thực hiện phép tính: b) Tìm x biết:

Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này

Bài 2: (1,5điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số kg giấy vụn của mỗi chi đội thu được.
Bài 3: (0,75điểm) Vẽ đồ thị hàm số
Bài 4: (2,75điểm)
Cho góc nhọn xOy có Ot là tia phân giác. Trên tia Ot lấy điểm M, kẻ MA
Chứng minh: OMA = OMB
Chứng minh: OM là đường trung trực của đoạn AB
Gọi H, K lần lượt là giao điểm của AM với tia Oy và BM với tia Ox. Chứng minh AB // HK
Bài 5:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.