Đề và ĐA thi HK2 Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề và ĐA thi HK2 Toán 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
Trường THCS Nguyễn Khuyến
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008

MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh:…………………………………… Lớp: ……
Điểm:

A/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Học sinh làm bài bằng cách khoanh tròn một con chữ cái của câu trả lời đúng nhất trong 4 câu trả lời được cho dưới mỗi câu dẫn.
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 + x = 0 là:
a) 0 b) 0; –1 c) 1;0 d) –1 .Câu 2: Nghiệm của bất phương trình 4–2x < 6 là:
a) x >– 5 b) x –1
Câu 3 : Trong các phương trình sau, phương trình có một nghiệm duy nhất là :
a) 8+x = x +4 b) 2 – x = x – 4 c) 1 +x = x –2 d) 5+2x = 2x –5
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình là:
a) x0 b) x3 c) x0 và x3 d) x0 và x-3
Câu 5: Phương trình : 2mx – m – 6 = 0 (ẩn x) có nghiệm là –1 khi giá trị của m là:
a) m = –2 b) m = 2 c) m =3 d) m = –3
Câu 6: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

a) x – 2 ( 0; b) x – 2 > 0; c) x – 2( 0; d) x –2 < 0;
Câu 7: Phương trình: có tập hợp nghiệm là:
a). S = b). S = 2 c) S = -2 d) S = 4
Câu 8: Khoảng cách giữa hai địa điểm A và B trên bản đồ là 2,5 cm, tỉ xích của bản đồ là 1: 2000. Khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm A và B là:
a) 500 m b) 5000 m c) 5 m d) 50 m
Câu 9: giác ABC có AB= 6cm, AC= 9cm. Điểm D thuộc cạnh AC sao cho góc ABD bằng góc C . Độ dài AD là:
a) 5cm b) 3cm c) 4cm d) 2cm
Câu 10: Số đo cạnh hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên:
a) 27 lần b) 9 lần c) 6 lần d) 12 lần
Câu 11: Một hình hộp chữ nhật có thể tích 192cm3, mặt đáy có chiều dài 6cm và chiều rộng 4cm. Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là:
a) 7 cm b) 9 cm c) 6 cm d) 8 cm
Câu 12: Hình lập phương có thể tích 512 cm3 thì có diện tích toàn phần là:
a) 512 cm2 b) 384 cm2 c) 256 cm2 d) 128 cm2

B/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm):
a) Giải phương trình: .
b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
Bài 2: ( 2 điểm):
Một tổ theo kế hoạch mỗi ngày phải trồng 300 cây xanh. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã trồng thêm 100 cây xanh, do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn trồng thêm được 600 cây xanh. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây xanh?
Bài 3: (3,5 điểm): Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, đường cao BH.
a) Chứng minh tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng.
b) Cho BC = 6 cm; DC = 10 cm. Tính độ dài đoạn thẳng HC , HD.
c) Tính độ dài đoạn thẳng BH.
c) Tính diện tích hình thang ABCD.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 8 HỌC KÌ II
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- Mỗi câu đúng được 0, 25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.