Đề và ĐA thi HK2 Toán 8 tham khảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề và ĐA thi HK2 Toán 8 tham khảo, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾ N
***************
Đề KIểM TRA HọC Kỳ II
Năm học 2005-2006
***************

MÔN : TOÁN LỚP 8
Thời gian: 20 phút (không tính thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh:……………………………………… Lớp:………….

A/ TRẮC NGHIỆM :
Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn con chữ cái trước câu đó .
Câu 1: Giá trị của phân thức bằng 0 khi x bằng:
a/ -1 b/ 1 c/ -1; 1 d/ Một giá trị khác
Câu 2: x = -1 là nghiệm của phương trình:
a/ 3x+1 = -3+x b/ 3x + 2 = -5-2x c/ 8x+7 = x-1 d/ 2x + 9 = 3- 4x
Câu 3: Phương trình m(x-1) = 5-(m-1)x vô nghiệm nếu:
a/ m = b/ m = c/ m = d/ m = 1
Câu 4: Nghiệm của phương trình là :
a/ x =1 b/ x = 2 c/ x =3 d/ vô nghiệm
Câu 5: Nghiệm của bất phương trình 2x(x-3) – x(2x+1) >5-x là:
a/ x c/ x < d/ Một kết quả khác
Câu 6: Nghiệm của bất phương trình là:
a/ x 4 b/ x 4 c/ x
Câu 7: Hình thang vuông ABCD có A = D= 900, hai đường chéo vuông góc với nhau. Biết AB = 7 cm, CD = 28cm. Độ dài AD là :
a/ 10 cm b/ 12 cm c/ 14 cm d/ 16 cm
Câu 8: Cho hình thang ABCD,các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M. Biết và BC = 10 cm. Độ dài AD là:
a/ 4 cm b/ 6 cm c/ 5 cm d/ Một giá trị khác
Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A, góc C bằng 300 và đường phân giác BD. Tỉ số là :
a/ b/ c/ d/ Một giá trị khác
Câu 10: Hình lập phương có thể tích 512 cm3 thì có diện tích toàn phần là:
a/ 284 cm2 b/ 384 cm2 c/ 484 cm2 d/ Một giá trị khác

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
***************
Đề KIểM TRA HọC Kỳ II
Năm học 2005-2006
***************

MÔN : TOÁN LỚP 8
Thời gian: 70 phút (không tính thời gian giao đề)

B/ TỰ LUẬN
Bài 1:(1 điểm)
a/ Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.Biết AB = 14 cm,
AD = 8 cm, AA’= 6 cm.Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
b/ Hai phương trình : và 5(x-1)(x + 3) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 2: (1,5 điểm):
a/ Giải phương trình:
b/ Giải bất phương trìnhvà biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Bài 3: (1 điểm)
Cho A =
Thực hiện phép tính để thu gọn A rồi tìm các giá trị của y để biểu thức thu gọn có giá trị âm.

Bài 4: (1,5 điểm): Trong ngày hội Kế hoạch nhỏ, hai tổ học sinh một lớp 8 thu nhặt được 95 kg giấy vụn. Hỏi mỗi tổ thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn ? Biết rằng số giấy của tổ 1 thu nhặt được bằng số giấy của tổ 2 thu nhặt được .

Bài 5: (2,5 điểm): Cho hình bình hành ABCD. Qua A vẽ tia Ax cắt đường chéo BD tại E , cạnh BC tại F, đường thẳng CD tại G.
a/ Chứng minh: AD.BE = BF.DE.
b/ Chứng minh: DG.BE = AB.DE.
c/ Chứng minh: AE2 = EF.EG.
d/ Chứng minh rằng tích BF. DG không đổi.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
***************
ĐáP áN KIểM TRA HọC Kỳ II-MÔN TOáN 8

A/ TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25đ
1/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.