Đề và ĐA KSCL đầu năm toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề và ĐA KSCL đầu năm toán 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: …………………………………………………………………………
Lớp: 9
Số báo danh:
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2007 – 2008
Môn: Toán 9
(Thời gian làm bài 60 phút)

Điểm bài kiểm tra

Bằng số
Bằng chữ

I. Phần trắc nghiệm: (4điểm)
Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau.
Câu 1: Điều kiện của x để phân thức có nghĩa là:
( A) x ( 2,5
( B) x ( 0,4
( C) x >2,5
( D) x ( 2,5; x ( 1

Câu 2: Giá trị biểu thức x2 + 8x + 16 tại x = 96 là:
( A) 100
( B) 1000
( C) 10000
( D) Kết quả khác

Câu 3: Dạng rút gọn của phân thức là:
( A)
( B)
( C)
( D)

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 5×2 – 10x = 0 là:
( A) x = 0 và x =-2
( B) 0; 5
( C) 2
( D) 0; 2

Câu 5: Phép tính nào sau thực hiện đúng:
( A)
( B)

( C)
( D)

Câu 6: Với giá trị nào của x thì căn thức có nghĩa:
( A) x ( 3
( B) x ( 3
( C) x ( 3
( D) x >3

Câu 7: Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:
( A) Hình chữ nhật
( B) Hình thoi
( C) Hình vuông
( D) A,B,C đều sai

Câu 8: Cho hình vẽ; hệ thức nào sau đây là đúng:
( A) h = b’. c’
( B) a2 = b2 + c2

( C) a.h = b’. c’
( D) c2 = a.b’

II. Phần tự luận: (6 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm)

Tính:
Giải phương trình: x(x – 1) + 2 = x2 + 5x
Bài 2: (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Nhà bác Việt thu hoạch được 480 kg khoai lang và khoai tây. Khối lượng khoai lang gấp ba lần khối lượng khoai tây. Tính khối lượng mỗi loại?
Bài 3: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi M và N thứ tự là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:
Tứ giác AMHN là hình chữ nhật.
BH.CH = MN2

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm: 4 điểm
Mỗi ý đúng 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

A
C
C
D
D
B
A
B

II. Phần tự luận: 6 điểm
Bài 1: 1,0 điểm, mỗi ý đúng cho 0,5 điểm.

x(x – 1) + 2 = x2 + 5x
( x2 – x + 2 = x2 + 5x ( x2 – x2 – x – 5x = – 2 ( – 6x = – 2 ( x =
Bài 2: 2,0 điểm.
Gọi khối lượng khoai tây là x (kg), ĐK 0 < x < 480
( Khối lượng khoai lang là 3x (kg)
Theo bài ra có phương trình x + 3x = 480

1,0 điểm

Giải phương trình
x + 3x = 480
( 4x = 480
( x = 480 : 4
( x = 120

0,5 điểm

x = 120 thỏa mãn điều kiện của ẩn
Vậy khối lượng khoai tây là 120 kg, khối lượng khoai lang là
480 – 120 = 360 (kg)

0,5 điểm

Bài 3: 3 điểm, mỗi câu đúng cho 1 điểm.
a. Tứ giác AMHN có
nên là hình chữ nhật.
b. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông
vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH
ta có AH2 = BH.CH
Mà AH = MN (Do AMHN là hình chữ nhật)
nên MN2 = BH.CH
c. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông vào tam giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.