Đề và ĐA casio huyện 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề và ĐA casio huyện 2011, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN CAO LỘC

KỲ THI CẤP HUYỆN HSG GIẢI TOÁN
TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2010 – 2011

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI
MÔN TOÁN LỚP 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 05/01/2011
Quy ước: Khi tính gần đúng chỉ lấy kết quả với 4 chữ số thập phân, riêng số đo góc lấy đến số nguyên giây.
Bài 1 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
a)
b)
Sơ lược cách giải
Điểm

a) Tính trực tiếp: ghi ra màn hình
((4+((5((3+5(((48 – 10(((7 + 4((3))))
A=3

1,5 đ
1

b) Ghi ra màn hình:
(((2+(3)(2)(((((2+(3)(2)-(2((6)+(((2 + (3)((2((3)))
B(1,3660

1,5 đ
1 đ

Bài 2 (5 điểm):
Tính số đo của góc ( tạo bởi đường thẳng với trục Ox.
Cho sin( = 0,5 (00 < ( < 900). Tính A = cos.
Sơ lược cách giải
Điểm

a) Góc ( tạo bởi đường thẳng với trục Ox được tính bởi công thức:
Tính góc ( bằng cách ấn phím Shift tan-1 (((3+1) (2 ) = ., ,,
Kết quả: (( 53047`38″
b) Tính góc ( bằng cách ấn phím Shift sin-10.5 =
– Kết quả ( = 30, gán 30 cho A bằng cách tiếp tục ấn phím: shift sto A
– Ghi ra màn hình: (cosA)2-2(sinA-(sinA)3 rồi ấn phím =
Kết quả: A = -0,375

0,75 đ

0,75 đ
1 đ

0,75 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,75 đ

Bài 3 (5 điểm): Cho đa thức g(x) = 8×3 – 18×2 + x + 6.
Tìm các nghiệm của đa thức g(x).
Tìm các hệ số a, b, c của đa thức bậc ba f(x) = x3 + ax2 + bx + c, biết rằng khi chia đa thức f(x) cho đa thức g(x) thì được đa thức dư là r(x) = 8×2 + 4x + 5.
Tính chính xác giá trị f(2011).

Sơ lược cách giải
Điểm

a) , ;
b) Theo trên ta có:
Theo giả thiết ta có: f(x) = q.g(x) + 8×2 + 4x + 5 (q là thương)
Do vậy ta có:
Vào EQN chọn giải hệ 3 phương trình 3 ẩn ta được: , ,
c) Ghi vào màn hình biểu thức: X3 + (23(4)(X2 + (33(8)(X + (23(4)
Bấm phím CALC và nhập số 2011 = ta được số hiện ra màn hình là: 8155989328. Sau đó ta ấn tiếp phím – rồi nhập 815989328 = được -0.125.
Do vậy giá trị chính xác của f(2011) = 8155989327.875
1 đ

1 đ

0,5 đ

1 đ

1 đ
0,5 đ

Bài 4 (5 điểm): Giải phương trình:

Sơ lược cách giải
Điểm

Đặt , rồi tính A được , gán cho biến A.
, rồi tính B được , gán cho biến B.
Phương trình có dạng: 4 + Ax = Bx (
Ghi ra màn hình: 4((B-A)
ấn phím = rồi chuyển về dạng phân số được kết quả là
1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Bài 5 (5 điểm): Dãy số (Un) được xác định như sau:
U0 = 1; U1= 1; Un+1 = 2Un – Un-1+ 2; với n= 1; 2; 3; …
Hãy lập một quy trình bấm phím để tính Un ?
Tính giá trị của Un khi n = 1; 2 ; 3 ;….; 20 ?
Sơ lược cách giải
Điểm

a) Quy trình bấm phím tính Un là :
Lưu: 1 vào biến nhớ A ( Bấm 1 shift sto A)
1 vào biến nhớ B ( Bấm 1 shift sto B)
1 vào biến nhớ C ( Bấm 1 shift sto C)

Hỏi và đáp