Đề tuyển sinh vào lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề tuyển sinh vào lớp 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

tuyển sinh lớp 6 trường thcs nguyễn tri phương
á ngày 14 tháng 6 năm 2008
Môn kiểm tra: Toán – phần trắc nghiệm
Thời gian kiểm tra: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

Giám khảo 1:(ghi rõ họ tên và chữ ký)

Giám khảo 2:(ghi rõ họ tên và chữ ký)

………………………………………………………………………………………………..

Phần trắc nghiệm (5điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi đây:

Câu 1: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m. Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 500 thì sân trường đó có diện tích là:
a. 2 cm2
b. 200 000 cm2
c. 2000 cm2
d. 40 cm2
Câu 2: Hình thang có diện tích 8,1 m2 và trung bình cộng độ dài hai đáy bằng m. Chiều cao của hình thang đó là:
a. 6 m
b. 6,1 m
c. 6,2 m
d. 6,3 m
Câu 3: Mua một cuốn sách được giảm giá 25% giá bìa thì phải trả 13 200 đồng. Giá bìa quyển sách là:
a. 16 000 đồng
b. 600 đồng
c. 17 600 đồng
d. 18 600 đồng
Câu 4: Kích thước hai đường chéo của một hình thoi lần lượt là 50 cm và 100 cm. Để một hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó thì cạnh của hình vuông phải có kích thước là:
a. 40 cm
b. 45 cm
c. 50 cm
d. 55 cm
Câu 5: Bán kính của một hình tròn bằng độ dài cạnh của một hình vuông. Tỉ số phần trăm giữa chu vi hình tròn và chu vi hình vuông là:
a. 150%
b. 125%
c. 157%
d. 50%
Câu 6: Giá của một lít xăng A92 tăng từ 12 000 đồng lên 15 000 đồng. Vậy, giá của một lít xăng A92 đã tăng là:
a. 15%
b. 20%
c. 25%
d. 27%
Câu 7: Hình chữ nhật ABCD được chia thành 6 hình vuông bằng nhau như hình vẽ. Biết mỗi hình vuông có chu vi là 28cm. Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD là:
a. 65cm
b. 70cm
c. 75cm
d. 80cm

Câu 8: Tìm x biết: ( × x – ) × =
a. x =
b. x =
c. x =
d. x =
Câu 9: Diện tích phần tô đậm ở hình chữ nhật ABCD có AE = AB là:
a. 460 cm2
b. 500 cm2
c. 480 cm2
d. 520 cm2
Câu 10: Một người đi bộ được 1 giờ 45 phút. Để tính quãng đường đã đi, người đó lấy vận tốc (km/giờ) nhân với 1,45 và với cách tính đó thì quãng đường đã sai mất 2,4km. Vậy, người đó đi với vận tốc là:
a. 8km/giờ
b. 3,48km/giờ
c. 3,85km/giờ
d. 5,3 km/giờ
Câu 11: Trong một tháng nào đó có ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Vậy, tháng đó là:
a. Tháng Hai
b. Tháng Ba
c. Tháng Tư
d. Tháng Mười hai
Câu 12: Nếu tăng chiều dài một hình chữ nhật thêm 25% và muốn diện tích hình chữ nhật đó không thay đổi thì chiều rộng phải:
a. Không thay đổi
b. Tăng 20%
c. Giảm 20%
d. Giảm 25%
Câu 13: m2 = ……….. dm2 . Số thích hợp để điền vào chỗ “ ……….. ” là:
a. 40
b. 4
c. 400
d. 0,4
Câu 14: Số

Hỏi và đáp