Đề tuyển sinh vào lớp 6 b – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề tuyển sinh vào lớp 6 b, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

tuyển sinh lớp 6 trường thcs nguyễn tri phương
khoá ngày 18 tháng 6 năm 2009
Môn Toán – phần trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

Giám khảo 1:(ghi rõ họ tên và chữ ký)…………………………………………………………………………………………….

Giám khảo 2:(ghi rõ họ tên và chữ ký)………………………………………………………………………………………………

Điểm số:……………………………………….Bằng chữ:……………………………………………………………………………………

Phần trắc nghiệm ( 4 điểm ) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1 :
Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 5,4m và chiều rộng 4,2m. Người ta lát căn phòng bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 3dm. Số viên gạch men cần để lát căn phòng đó là:

A.
189 viên
B.
252 viên
C.
756 viên
D.
162 viên

Câu 2 :
Cho phân số . Hãy tìm một số sao cho đem tử cộng với số đó và đem mẫu số trừ đi số đó ta được phân số mới bằng phân số . Số đó là:

A.
9
B.
10
C.
12
D.
11

Câu 3 :
Một vòi nước chảy vào bể cứ 2m3 mất 15 phút 20 giây. Biết rằng thể tích của bể là 7m3. Vậy, thời gian để vòi nước đó chảy đầy bể là:

A.
53 phút 40 giây
B.
49 phút 40 giây
C.
46 phút
D.
7 phút 40 giây

Câu 4 :
Hình vuông ABCD có diện tích bằng 16cm2. Hai điểm E, F lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AD. Khi đó diện tích của hình thang EBDF là:
A E B

F

D C

A.
6 cm2
B.
4 cm2
C.
2 cm2
D.
8 cm2

Câu 5 :
Chữ số 7 trong số thập phân 34,708 có giá trị là:

A.

B.

C.

D.
7

Câu 6 :
1 ngày = ……………giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.
75 giờ
B.
giờ
C.
105 giờ
D.
42 giờ

Câu 7 :
Số 2 gấp bao nhiêu lần?

A.
24 lần
B.
12 lần
C.
9 lần
D.
18 lần

Câu 8 :
Tìm biết :

A.
= 5
B.
= 10
C.
= 7
D.
= 2

Câu 9 :
Cho tam giác ABC. Nếu giảm đáy BC đi đáy BC thì diện tích giảm đi 127 m2. Diện tích tam giác ABC là:

A.
348 m2
B.
384 m2
C.
318 m2
D.
381 m2

Câu 10 :
Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi được 12% so với giá vốn. Giá vốn của cái quạt là :

A.
300 000 đồng
B.
280 000 đồng
C.
290 000 đồng
D.
310 000 đồng

Câu 11 :
Chu vi hình tròn bé bằng chu vi hình tròn lớn. Vậy, diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé là:

A.
2 lần
B.
3 lần
C.
5 lần
D.
4 lần

Câu 12 :
Số hình tam giác ở hình bên là :

A.
7
B.
9
C.
10
D.
12

Câu 13 :
Tổng của 1 + 3 + 5 + … +2005 + 2007 + 2009 =……Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A.
1009020
B.
1010152
C.
1010025
D.
1011030

Câu 14 :
Chu vi một hình vuông tăng 20%. Vậy, diện tích hình vuông đó tăng :

A.
20%
B.
44%
C.
25%
D.
34%

Câu 15 :
Cho các phân số sau : Phân số lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.