Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT Thái Bình (đề chung)

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT Thái Bình (đề chung), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2018 – 2019 môn Toán sở GD và ĐT Thái Bình (đề chung dành cho tất cả các thí sinh) gồm 1 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 6 bài toán, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút, kết quả của bài thi này là cơ sở để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên thuộc sở GD và ĐT Thái Bình, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2018 – 2019 môn Toán sở Thái Bình:
+ Cho đường tròn tâm O bán kính a và điểm J có JO = 2a. Các đường thẳng JM, JN theo thứ tự là các tiếp tuyến tại M, tại N của đường tròn (O). Gọi K là trực tâm của tam giác JMN, H là giao điểm của MN với JO.
a) Chứng minh rằng: H là trung điểm của OK.
b) Chứng minh rằng: K thuộc đường tròn tâm O bán kính a.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
c) JO là tiếp tuyến của đường tròn tâm M bán kính r. Tính r.
d) Tìm tập hợp điểm I sao cho từ điểm I kẻ được hai tiếp tuyến với đường tròn (O) và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
+ Cho hai đường thẳng (d1): y = (-1/m)x + 1/m (với m là tham số, m khác 0). Gọi I(x0; y0) là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) với (d2). Tính x0^2 + y0^2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.