Đề TS THPT Hà Tĩnh (14-15) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề TS THPT Hà Tĩnh (14-15), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
HÀ TĨNH NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: Rút gọn các biểu thức
a) b) với x ( 0, x ( 16
Bài 2: Giải hệ phương trình
Bài 3: Cho phương trình bậc hai (m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = 2
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn
Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H
a) Chứng minh rằng BCEF nội tiếp đường tròn
b) Biết , BC = a. Tính diện tích tam giác ACD theo a
Bài 5: Cho x, y >0 thỏa mãn . Tìm GTNN của
Hết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
HÀ TĨNH NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: Rút gọn các biểu thức
a) b) với x ( 0, x ( 25
Bài 2: Giải hệ phương trình
Bài 3: Cho phương trình bậc hai (m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = -2
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn
Bài 4: Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H
a) Chứng minh rằng BCNP nội tiếp đường tròn
b) Biết , BC = a. Tính diện tích tam giác ACM theo a
Bài 5: Cho x, y >0 thỏa mãn . Tìm GTNN của
Hết

Hỏi và đáp